Greenport West-Holland zoekt nieuwe secretaris

Greenport West-Holland zoekt nieuwe secretaris

Om de dagelijkse gang van zaken voor de Greenport West-Holland te ondersteunen en in goede banen te leiden, beschikt de Greenport West-Holland over een programmabureau (2,5 FTE). Dit bureau is gevestigd in Zoetermeer en wordt aangestuurd door de programmamanager. Wegens vertrek van de huidige programmasecretaris wordt gezocht naar een vervanger.

Greenport West-Holland is zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken succesvol samen aan een duurzame en vitale toekomst voor specifiek het regionale tuinbouwcluster. Verbinden, samenwerken en experimenteren vormen het unieke karakter van deze netwerkorganisatie. De focus ligt op thema’s als Kennis & Innovatie, Human Capital, Energietransitie, Water, Logistiek, Internationalisering en Ruimtelijke inrichting. Binnen deze thema’s worden gesubsidieerde projecten uitgevoerd.

De Programmasecretaris...

a) Onderhoudt in- en externe contacten om daarmee op hoofdlijnen inzicht en overzicht te houden op nieuwe en bestaande projecten die in het netwerk worden uitgevoerd
b) Ondersteunt de programmamanager bij het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en het verbinden van (potentiële) partners binnen en buiten het netwerk
c) Draagt zorg voor inhoudelijke coördinatie, praktische voorbereiding, verslaglegging en opvolging van vergaderingen en bijeenkomsten van het dagelijks en algemeen bestuur en de Greenboard
d) Coördineert bijeenkomsten en events
e) Werkt nauw samen met de collega’s van het programmabureau, programmaregisseurs en projectleiders
f) Draagt zorg voor gestructureerde dossiervorming
g) Is verantwoordelijk voor facilitair beheer (kantoorgedeelte in het Hortiversum) en kantoorautomatisering

Meer weten over deze functie of reageren? Ga naar de website.

Bron:

Deel artikel