Tuinbouwproductie daalde in 2022 met 5,5 procent

Tuinbouwproductie daalde in 2022 met 5,5 procent

De productie van de tuinbouw is in 2022 met 5,5 procent gedaald. Groenteteler zagen hun productie met 5,4 procent afnemen, in de sierteelt was dat zelfs 6,7 procent. Dit blijkt uit een eerste raming van de landbouwinkomsten van het CBS en Wageningen Economic Research.

De inkomsten van de gehele land- en tuinbouwsector in 2022 waren 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De dierlijke productie daalde tegelijkertijd licht (0,7 procent) terwijl de plantaardige productie met 3,4 procent een relatief sterke afname liet zien. De afzetprijzen namen gemiddeld toe, maar de kosten stegen ook.

De productie van de tuinbouw daalde met 5,5 procent. Groentetelers zagen hun productie met 5,4 procent afnemen. Deze daling werd gecompenseerd door hogere afzetprijzen voor verse groenten (16,5 procent). De productiewaarde van verse groenten steeg met 10,2 procent. Groentetelers konden de sterke stijging van de energieprijzen voor een groot deel doorrekenen in hun afzetprijzen.

Afname productie van sierteeltproducten
De sierteeltproductie, die goed is voor bijna de helft van de productiewaarde van de plantaardige sector, daalde in 2022. De productiewaarde van bloemen en planten was 500 miljoen euro lager dan een jaar eerder. De productie daalde met 6,7 procent doordat producenten van bloemen onder glas de productie tijdelijk stillegden als reactie op de zeer hoge aardgasprijzen. De prijzen van sierteeltproducten bleven ongeveer gelijk door de stagnerende vraag naar bloemen. Door de gestegen inflatie kochten consumenten minder bloemen, wat een dempend effect had op de prijzen.

In 2022 lag de land- en tuinbouwproductie (volume) 2,1 procent onder het niveau van een jaar eerder. De productie van de akkerbouw steeg, die van de veehouderij nam iets af en die van de tuinbouw daalde aanzienlijk. Door de gemiddeld hogere afzetprijzen (21 procent) steeg de productiewaarde van de landbouw met 18,4 procent naar 36,2 miljard euro. De waarde van de goederen en diensten die nodig zijn voor de land- en tuinbouwproductie (het verbruik) steeg vergeleken met een jaar eerder met 24,2 procent. De subsidies en coronacompensaties namen met 31,3 procent af. Ondanks de hogere productiewaarde lieten de inkomsten door hogere kosten en de afbouw van de coronacompensatie met 1,9 procent een beperkte toename zien.

Als de inkomstenontwikkeling wordt gecorrigeerd voor inflatie (4,6 procent in 2022) en rekening wordt gehouden met de daling van het arbeidsvolume (0,9 procent), daalden de (reële) land- en tuinbouwinkomsten per arbeidsjaar in 2022 met 1,7 procent.

Hogere kosten kunstmest, mengvoer en energie in 2022
Vooral de kosten van kunstmest, energie en mengvoeder waren in 2022 fors hoger dan een jaar eerder. De prijzen voor gas en elektriciteit stegen zelfs met meer dan 200 procent. De grote stijging van de energieprijzen werd veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en het verbod op import van Russisch gas. Dit had vooral effect op de glastuinbouw. De dierlijke productie (volume) nam in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 0,7 procent af, de gemiddelde afzetprijs steeg met 37,6 procent. De waarde van de dierlijke productie steeg daardoor met 36,7 procent.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v