Biologisch groeit naar 4,4%

Biologisch groeit naar 4,4%

In 2022 is het biologisch landbouwareaal wederom gegroeid naar 79.853 hectare (exclusief grond in omschakeling), zo blijkt uit nieuwe jaarcijfers van Skal Biocontrole, de toezichthouder van de biologische sector. Daarmee komt het aandeel biologisch landbouwareaal op 4,4% (Bionext, 2023).

De sector weet daarmee voor het zevende jaar op rij groei te realiseren. In 2015 telde het biologisch areaal nog 56.729 hectare. Met name de landbouwgrond in omschakeling is meer dan andere jaren (28,6%), totaal 6.571 hectare. Ook het aantal biologische landbouwbedrijven steeg, van 2.208 naar 2.242. Ondanks de groei hebben veel biologische ondernemers het zwaar als gevolg van de energie- en koopkracht crisis. De cijfers zijn vandaag op de Biobeurs, de jaarlijkse beurs van de biologische sector, bekend gemaakt.  

Het aandeel biologische landbouwgrond steeg het afgelopen jaar naar 4,4%, exclusief grond in omschakeling. Daarmee komt het biologische areaal op 79.853 hectare. Een stijging van 2% ten opzichte van 2021 (78.248 hectare). Het aantal hectare in omschakeling is opvallend meer dan andere jaren (+ 28,6%), totaal 6.571 hectare. In 2022 waren er 2.242 biologische landbouwbedrijven, 34 meer dan in 2021 (Skal Biocontrole, publicatie 2023).

Ook steeds meer ketenpartijen bewegen naar biologisch: zo maakt HAK vandaag bekend in 2027 volledig overgestapt te willen zijn op biologische teelt voor alle groenten en peulvruchten uit Nederland. Eind vorig jaar kondigde ook Albert Heijn al aan over te gaan op alleen nog biologische volkorenpasta. Supermarkt Plus besloot vorig jaar uitsluitend biologische drinkzuivel onder haar huismerk aan te bieden. De Lidl was, na Ekoplaza en Odin, de eerste grote reguliere supermarktketen die haar winkels biologisch liet certificeren. Daarna volgden ook Albert Heijn en Vomar.

“Deze gestage groei is heel positief, maar we zien ook dat veel ondernemers het zwaar hebben. Om te kunnen blijven groeien en de ambitie van Minister Adema te realiseren, is het cruciaal dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt. We zijn enorm blij dat steeds meer partijen zoals HAK volledig overgaan op biologische, echter dat betekent ook dat de markt gestimuleerd worden, zodat er voldoende vraag is en blijft, nu het aanbod biologisch groeit. Als brancheorganisatie zullen wij alle ketenpartijen zo goed mogelijk blijven ondersteunen," aldus Michaël Wilde, directeur Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector.

Ondanks de stijging, heeft Nederland nog een flinke inhaalslag te maken. Met een stagnerende markt en het biologisch areaal van 4,4% ligt Nederland ver achter op het Europese gemiddelde van 9,2%. Het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt als doel 15% biologisch landbouwareaal in 2030, als de totale landbouwgrond gelijk blijft, is dat zo’n 300.000 hectare. Het Nederlandse actieplan is een invulling van de Farm to Fork strategie van de Europese Green Deal, dat inzet op 25% biologisch landbouwareaal in 2030. Zelfs met een succesvolle realisatie van dit actieplan, blijft Nederland nog 10% achter op Europa.

Bron:

Deel artikel