Richtlijnen ketenaanpak Deense karren nodig

Richtlijnen ketenaanpak Deense karren nodig

In de glastuinbouw zijn we het begin van de keten. Onze ketenpartner vanuit het beroepsgoederenvervoer kampt met fysieke belasting van chauffeurs. Paritair wil men de fysieke belasting in de keten /sector onderzoeken met als doel: het bepalen omvang en effecten van deze fysieke belasting, en komen tot concrete en werkbare oplossingen en oplossingsrichtingen in de keten. Duidelijk is dat de Deens karren en rolcontainers een belangrijke rol spelen bij dit vraagstuk, aldus Glastuinbouw Nederland.

Met zoveel mogelijk betrokken partners in de keten worden rondetafelsessies georganiseerd om in de keten tot afspraken te komen om de chauffeurs te beschermen. Mogelijk kunnen kaders en richtlijnen worden vastgelegd in de Arbocatalogi een belangrijke rol spelen. Belangrijk is dat de afspraken simpel en praktisch werkbaar zijn. De samenwerking met de agrarische sector, het startpunt in de keten is hierbij belangrijk. Vanuit Stigas, Glastuinbouw Nederland, LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen en FNV en CNV wordt deelgenomen aan de rondetafelsessies.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel