Heftruck en Veilig werken met loodaccu’s getoetst

Heftruck en Veilig werken met loodaccu’s getoetst

Deze maand wordt de Nederlandse Arbeidsinspectie gevraagd om de geactualiseerde onderdelen Heftruck en Veilig werken met loodaccu’s te toetsen. Alleen door de Arbeidsinspectie goedgekeurde, erkende onderdelen worden meegenomen in de Arbocatalogus.

Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen of kwetsbare objecten. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop. Om deze risico’s te verminderen moeten maatregelen worden genomen die beschreven zijn in dit deel van de Arbocatalogus. Met als doel: de heftruck is veilig en wordt conform de handleiding gebruikt, onderhouden en gekeurd en de werkomgeving is veilig voor chauffeur en omstanders.

In de glastuinbouw wordt gewerkt met elektrische mobiele werktuigen zoals veegmachines en elektrische palletwagens. Het werken met loodaccu’s - zowel natte als droge accu’s – kunnen risico’s met zich mee brengen. Denk aan explosierisico’s, brandrisico’s en gezondheidsrisico’s. Het risico op explosiegevaar in de ruimte waarin het acculaadstation zich bevindt in kaart brengen is de eerste stap. Maatregelen nemen om brandgevaar te voorkomen en huid- en oogletsel door accuzuur voorkomen zijn onderwerp in dit onderdeel van de Arbocatalogus.

"We willen eerlijk werk en dit is voor ons onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. Dit is een belangrijk onderdeel van onze Human Capital Agenda", zo laat Glastuinbouw Nederland weten. "Binnen Stigas beschrijven we technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De kern van ons werk vormt de Arbocatalogus, de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan."

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel