'Aanvoer spreiden over alle hubs RFH is noodzaak'

'Aanvoer spreiden over alle hubs RFH is noodzaak'

Royal FloraHolland heeft én houdt meerdere, volwaardige logistieke hubs in Nederland: Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg. Door het digitale platform Floriday te combineren met alle hubs in het logistieke platform kan internationaal meer vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht en kan de leidende sierteeltmarktplaats blijven. "Voorspelbare en betrouwbare dienstverlening bieden aan kwekers en kopers tegen de laagst mogelijke kosten, kan alleen als alle hubs ook in de toekomst onderdeel zijn van ons logistieke platform", aldus Royal FloraHolland.

Om ook in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor de verwerking en tijdige aflevering van bloemen en planten is elke logistieke hub nodig, meent de veiling. Royal FloraHolland wil alle hubs wel zo efficiënt mogelijk benutten voor de logistieke operatie en opslag van logistieke middelen. "Met RFH 2.0 geven we in onze strategie daarom volle aandacht aan het stimuleren van anders werken in de gehele keten gericht op duurzaamheid en kostenbeheersing."

Spreiden van aanvoer noodzakelijk
Er gaat bijvoorbeeld meer regie gevoerd worden door Royal FloraHolland op de benutting van onze hubs. "Zo sturen we op basis van data -als maatregel vanuit RFH 2.0- kwekers steeds vaker pro-actief om hun aanvoer over de dag en de hubs te spreiden. Kopers roepen we op om bloemen en planten te kopen op de hubs waar ze gevestigd zijn. Tegelijk gaan we op alle hubs versneld werken met meer gespreide tijdvakken voor aflevering. Met elkaar minimaliseren we zo het transport tussen de hubs. We voorkomen onnodige kosten en beperken de impact op onze leefomgeving."

Lees hier meer

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikel