Nieuwe emissienormen stikstof in 2024 bekend

Nieuwe emissienormen stikstof in 2024 bekend

In de milieuwetgeving (sinds januari 2024 het Besluit Activiteiten Leefomgeving) staan voor substraatteelten de emissienormen voor stikstof. Dit betreft de emissie van nitraat en ammonium naar oppervlaktewater en riolering en staat dus los van het stikstofdossier dat over stikstofemissie via rookgassen gaat.

De emissienormen worden besproken in het landelijke Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) en uiteindelijk door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat vastgelegd in de wetgeving. In de oorspronkelijke planning zouden de emissienormen elke periode van drie jaar worden aangescherpt, maar in de ondernemersgroep Water & Omgeving van Glastuinbouw Nederland werd duidelijk dat de geplande aanscherping voor de periode 2024-2027 niet voor alle teelten haalbaar was. Die informatie is gedeeld binnen het PDG en daarop is besloten om de nieuwe norm van twee groepen naar boven bij te stellen. De wens was om de nieuwe norm voor twee jaar vast te stellen, maar I&W heeft de norm uiteindelijk alleen voor 2024 in de wetgeving opgenomen. Dit betekent dat dit jaar nog gesprekken moeten gaan plaatsvinden over de normen in 2025-2026, maar ook over de definitie van nagenoeg nul in 2027. Ook bij die gesprekken wordt de ondernemersgroep Water & Omgeving nauw betrokken.

Download hier het volledige overzicht van emissienormen inclusief de indeling van gewassen in de verschillende groepen.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie