Teeltdata via drone, sensor én satelliet

Teeltdata via drone, sensor én satelliet

Diverse kwekerijen en organisaties slaan de handen ineen om onderzoek te doen naar een manier van dataverzameling, die telers kan helpen bij het optimaliseren en verduurzamen van de teelt. Om alle factoren die een rol spelen binnen de tuinbouw in kaart te brengen, worden er drie manieren van dataverzameling ingezet. Het plan is om met behulp van drones, grondsensoren en satellieten alle benodigde informatie op te halen om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wat de teelt nodig heeft.

Geautomatiseerde dataverzameling om teelt bij te sturen, is niets nieuws. Vele telers gebruiken programma’s die aan de hand van actuele teeltgegevens laten zien wat er moet gebeuren om de teelt zo gezond mogelijk te houden. Wat wél nieuw is, is het zogenoemde Triple Thrive Data Concept: een unieke combinatie van sensoren, satellieten en drones die zorgt voor het binnenhalen van alle relevante teeltinformatie.

Paletti Growers -een regionale coöperatie van verschillende kwekerijen uit Limburg, Noord-Brabant en Nordrhein-Westfalen- is bezig het onderzoek op te zetten met de bedrijven Yookr en W2R Drone Projects. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een datagestuurd dashboard voor de tuinbouwsector. Alle binnenkomende data worden omgezet naar stuurgegevens. Telers kunnen deze gegevens eenvoudig bekijken via een daarvoor ontwikkeld dashboard. De stuurgegevens helpen bij teeltoptimalisatie, zowel voor vollegrondtuinbouw als voor kastuinbouw.

Subsidie vanuit de SVTGV (Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo) heeft ervoor gezorgd dat het onderzoek in de praktijk kan worden uitgerold bij drie Paletti Growers pilotbedrijven uit de regio. Kwekerij Stals BV, Warmerdam Someren BV en Kwekerij Verschure Vogelsangs BV zijn de bedrijven die gaan starten met het Triple Thrive Data Concept. Ze gaan werken met een dashboard, dat vanuit de grondsensoren data binnenkrijgt en vanuit de satellieten en drones beeldmateriaal ontvangt. Het is de bedoeling dat alle ruwe data worden omgezet naar heldere signalen op het dashboard, zodat telers snel en overzichtelijk kunnen zien wat de stand van zaken is en welke stappen ondernomen moeten worden.

Alle betrokken partijen hopen door de unieke dataverzameling en -verwerking gerichter in te kunnen spelen op wat de teelt nodig heeft. Dat kan resulteren in een lager verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, water en meststoffen. Daarnaast kunnen problemen voorkomen worden doordat ze eerder gesignaleerd worden. Hierdoor hebben kwekerijen minder werk aan hun teelt en kunnen op de juiste momenten de juiste acties worden ondernomen.  

Het project is in januari van start gegaan met een kick-off bijeenkomst in Aarle-Rixtel. Paletti Growers organiseert in het voorjaar een demonstratiedag voor al haar leden en andere geïnteresseerde kwekers. Daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met een breed publiek binnen de sector.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meest gelezen