Actieve lobby voor behoud laag btw-tarief sierteelt

Actieve lobby voor behoud laag btw-tarief sierteelt

Al sinds 1975 geldt in Nederland het verlaagde tarief voor bloemen en planten. In die tijd was het doel om de omzet en werkgelegenheid in de sector te stimuleren en bloemen en planten bereikbaar te maken, óók voor de lagere inkomensgroepen. In de ogen van Royal FloraHolland een onmisbaar instrument voor de economie. De huidige toepassing van verlaagde btw-tarieven wordt op dit moment in Nederland geëvalueerd.

"In opdracht van het ministerie van Financiën werd een rapport opgesteld dat de afgelopen weken in de Tweede Kamer werd besproken. Samen met de VGB, VBW, Tuinbranche NL en de CVAH maken we ons, namens de VBN, hard voor het behoud van het lage btw-tarief. Niet eerder is het verlaagde btw-tarief zo breed geëvalueerd", aldus Royal FloraHolland. "Om ons standpunt te onderbouwen, laten we eerder door Wageningen Economic Research uitgevoerd onderzoek actualiseren. De sierteelt kent een hoge prijselasticiteit: eerder onderzoek en ervaringen in Frankrijk en Spanje, toonden al aan dat als gevolg van het gestegen btw-tarief de consumentenprijzen meestijgen en als gevolg de aankoop van sierteeltproducten daalt. In de andere Europese landen (15) waar ook het verlaagde tarief wordt toegepast, geldt hetzelfde. Als in alle Europese landen het algemene btw-tarief voor sierteeltproducten gaat gelden, zullen overal de consumentenprijzen stijgen en daalt de consumptie. Die vraaguitval in de rest van Europa zal de Nederlandse sierteeltsector hard raken."

Lobby richt zich op behoud krachtige sierteeltsector
"
Onze lobby richt zich uiteraard op het behoud van een krachtige sierteelt. De Nederlandse sierteeltsector is wereldwijd de meest innovatieve, waar veel technische oplossingen worden gevonden die ook toepasbaar zijn in een duurzame voedselsector. Economisch gezien zijn we een heel belangrijke sector met een productiewaarde van ongeveer 6 miljard euro per jaar en een totale exportwaarde van ruim 9 miljard euro (2021). Een mooie bijdrage aan het verdienvermogen van Nederland! Daarnaast staat de sector onder druk als gevolg van de inflatie, gestegen energieprijzen en loonkosten."

Essentiële rol in energietransitie en vergroening van stedelijk gebied
"Wij vinden dat de doelen van het verlaagde btw-tarief die getoetst worden op doelmatigheid en doeltreffendheid, moeten worden geactualiseerd. In de loop der jaren blijkt dat de sierteeltsector een essentiële rol heeft in de energietransitie en vergroening van stedelijk gebied. Meer groen aanplanten in steden helpt de temperatuur in de zomermaanden te verlagen tot wel 4 graden rondom parken. Tevens vergroot het de biodiversiteit, omdat planten en bloemen belangrijk zijn voor het voortbestaan van dier- en insectensoorten. Ook het positieve effect van bloemen en planten op de mentale en fysieke gezondheid is wetenschappelijk vastgesteld. De zomermaanden benutten we om met diverse Kamerleden het gesprek verder aan te gaan, in aanloop naar de kabinetsreactie die op Prinsjesdag wordt verwacht."

Bron: Royal FloraHolland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie