Vertrouwenspersoon voortaan via Stigas

Vertrouwenspersoon voortaan via Stigas

Vanaf 1 januari 2023 is de taak van externe vertrouwenspersoon neergelegd bij Stigas. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag, aldus Glastuinbouw Nederland.

Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van de medewerker die hulp en advies nodig heeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en begeleidt zo nodig de medewerker bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

Interne of externe vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon intern, binnen het glastuinbouwbedrijf, is in principe het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan er ook een externe vertrouwenspersoon bij Stigas, de Stigas Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel