Kandidaat gezocht voor Arbowerkgroep Stigas

Kandidaat gezocht voor Arbowerkgroep Stigas

Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken, nu en in de toekomst. Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven maken een gezonde sector. Met een gemotiveerd en gespecialiseerd team, met brede kennis van de agrarische en groene sector ondersteunt Stigas ondernemers en werknemers hierbij. Stigas zorgt voor een actuele Arbo catalogus en erkende branche RI&E. De Arbowerkgroep Glastuinbouw heeft een vacature. Kandidaten kunnen zich melden.

Stigas heeft een Arbowerkgroep sector Glastuinbouw. Primaire taak van de werkgroep is het actueel houden van de Arbocatalogus en de branche RI&E. De leden van de werkgroep stellen het jaarlijkse activiteitenplan op, ondersteunen de deskundigen van Stigas bij het actueel houden van instrumenten en participeren in projecten om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Dit kan gericht op de eigen sector zijn of in sector overstijgende projecten. Binnen Stigas werkt de glastuinbouw samen in agrarisch en groen.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikel