Eerste hervormingen arbeidsmarkt in consultatie

Eerste hervormingen arbeidsmarkt in consultatie

Een eerste onderdeel van de door de overheid aangekondigde hervormingen op de arbeidsmarkt is uitgewerkt in de vorm van het Wetsvoorstel Regulering Flexcontracten. De twee belangrijkste onderdelen voor de glastuinbouwsector worden hieronder uitgelicht.

Van oproepcontract naar basiscontract
Dit wetsvoorstel regelt onder andere dat oproepcontracten vervangen worden door zogenaamde basiscontracten. Met een basiscontract leggen werkgever en werknemer een minimum aantal uren vast, niet zijnde nul uren, over een periode van maximaal een kwartaal. Hierdoor behoudt de werkgever enige mate van flexibiliteit in zijn planning en inroostering, maar anderzijds krijgt de werknemer inzicht in hoeveel uren hij zal werken en wat zijn inkomen zal zijn. Het blijft wel mogelijk om scholieren en studenten te laten werken op basis van een oproepcontract.

Uitzondering voor seizoenswerk
Het kabinet vindt dat het vaste contract de norm moet worden, maar erkent expliciet ook het belang van tijdelijke contracten zoals bij seizoenarbeid. Door de inzet van LTO blijft de onderbrekingstermijn voor ketens van tijdelijke contracten voor seizoenarbeid bestaan. Verder wil het kabinet het nieuwe basiscontract onder de lage WW-premie brengen. Daarmee wordt een eerste stap gezet om de werkgeverslasten te verlagen. Volgens LTO zullen er hierna meer nieuwe stappen moeten volgen voor structurele lastenverlichting.

Betrokkenheid binnen Glastuinbouw Nederland
Belangrijk speerpunt in de Human Capital Agenda is goed werkgeverschap. Als werkgevers en inleners bieden wij werk aan (internationale) medewerkers en staan wij aan de lat om dit onder fatsoenlijke omstandigheden te doen.

In Nederland vinden kabinet en samenleving belangrijk dat werk wordt aangeboden in vaste contracten en met duidelijkheid over het aantal uren. In de glastuinbouw komt veel seizoenswerk voor. In de werkgroep cao, Pensioen en Fiscale zaken wordt het onderwerp regelmatig geagendeerd. De leden brengen de praktijk van onze sector met haar specifieke kenmerken en risico’s in bij onze partner LTO.

Bekijk hier de internetconsultatie

 

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie