'Zoveel mogelijk water zelf zuiveren voor hergebruik'

19-06-2019    09:39   |    GlastuinbouwWaterproof.nl

Montana Lisianthus in Poeldijk teelt vier hectare jaarrond lisianthus in de grond. Voor het bovendoor beregenen van het gewas wordt regen- en slootwater gebruikt. “Met alleen regenwateropvang in silo’s hebben we niet voldoende gietwater. Daarom gebruiken we ook slootwater.”

Dat zegt lisianthusteler Frank van Holst op www.glastuinbouwwaterproof.nl. Van Holst is voorzitter van de Landelijke Gewascommissie Lisianthus. “Het slootwater is hier meestal van goede kwaliteit. Ook met de droogte van vorig jaar hadden we door de waterinlaat vanuit de Brielse Maas toch goed gietwater. Dat neemt niet weg dat bij zonnig en warm weer de pH van het oppervlaktewater nog wel eens wil oplopen naar een pH-waarde van 10. Dat is te hoog en gaan we bijzuren om de pH naar 7 te verlagen.”
Drainagewater lozen op riool
Het drainagepercentage ligt rond de 25%. “We weten niet hoeveel van het drainwater door inzijging komt en hoeveel er van het watergeven terugkomt”, vertelt de teler. Het opgevangen water in de drainput wordt niet hergebruikt in de teelt, maar in de rioolbuffer gepompt. In het Westland is de (druk)riolering voorzien van een centraal besturingssysteem. De aangesloten rioolbuffers worden via telemetrie aangestuurd voor lozing op het riool. Hierdoor is de afvoercapaciteit van de riolering optimaal te benutten.

De lisianthusteler mag nog ongezuiverd lozen op het riool, omdat hij meedoet aan het zuiveringscollectief van de Casembrootlaan in Poeldijk. Van het drainagewater wordt niets hergebruikt. Van Holst is wel van plan om dat te gaan doen. Voor de nieuwe kas die vorig jaar is gebouwd, wil hij volgend jaar in een zuiveringsinstallatie investeren. “Het drainagewater gaan we dan zelf zuiveren. Als het te zout wordt door een te hoge EC, gaat het naar de centrale zuivering van het collectief.”
Goed bezig met water
Van Holst doet z’n best ervoor om goed bezig te zijn met water. “Water moeten we goed gebruiken, maar het is niet makkelijk. Met het riool zitten we op het verkeerde gemaal, omdat het rioolwater richting Scheveningen gaat. Samen met Hoogheemraadschap van Delfland bekijken we of het richting de centrale zuivering van Hoek van Holland kan.”

Vanaf de nieuwbouw vorig jaar doet Van Holst mee aan Rainlevelr. Hiermee dragen telers bij aan droge voeten door op vrijwillige basis vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Delfland informeert de telers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Tot nu toe heeft de lisianthusteler nog geen ruimte in zijn silo’s hoeven maken.

(Foto: www.montanalisianthus.nl)


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Lagere boete voor Bayer

De boete die het Duitse chemieconcern Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van het veelvuldig gebruik van het...

Update Spoorboekje Banenafspraak

32% van de leden van Glastuinbouw Nederland heeft aangegeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. 24% geeft aan...