'Weg naar schoon water gezamenlijk oppakken'

03-12-2019    10:33   |    Glastuinbouw Waterproof

Sinds de waterzuiveringswet komen op de website van Glastuinbouw Waterproof regelmatig handhavers en toezichthouders aan het woord. Rode draad in hun boodschap is het belang van samenwerking tussen ondernemers en bevoegd gezag om tot het gewenste resultaat te komen. Cymbidiumteler Leo van der Helm uit Nootdorp bevestigt dat belang, met name omdat hij de enorme negatieve impact heeft ervaren als begrip en goede communicatie ontbreken.

Het project Gebiedsgerichte controle, dat ook in teeltgebied Nieuwkoopseweg wordt uitgerold, is volgens Van der Helm een voorbeeld hoe het kan. “Beter nog, hoe het moet. Het gaat om transparantie, communicatie en wederzijds begrip. De rol van waterschappen en hoogheemraadschappen moet primair adviserend zijn. Door snel in gesprek te gaan met ondernemers kom je met elkaar tot het beoogde doel: schoner oppervlaktewater. Als te snel wordt gekozen voor het uitdelen van forse boetes dan kom je als partijen tegenover elkaar te staan in plaats van naast elkaar. Met een slechte pers als gevolg en een deuk in het imago van de glastuinbouw, dat moet anders.”

Sanctie
De teler van snij-cymbidium voelt de behoefte om zijn verhaal van vorig jaar te delen, omdat het een voorbeeld is hoe het niet moet en wat de persoonlijke schade daarvan kan zijn. De discussie ging over zijn stikstofcijfers en niet om de verplichte waterzuivering. Daarvoor liepen plannen voor collectieve zuivering, dus die verplichting was nog niet van toepassing. “Al in 2000 hebben we investeringen gedaan, vooruitlopend op strengere wetgeving. Bovendien heb ik altijd mijn stikstofcijfers netjes aangeleverd. In die jaren is de hoeveelheid stikstof die we hebben geloosd al gedaald, maar de norm werd ook steeds strenger, dus zat ik er soms boven. Dat resulteerde in een sanctie en de verplichting om met ingang van 1 juli 2018 te gaan recirculeren. Dat betekende een silo erbij en een investering van ongeveer € 75.000 in een zuiveringsunit.”

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Blue Monday? Bloom Monday!

Vandaag is het ‘Blue Monday’, de meest deprimerende dag van het jaar. Deze dag valt meestal op de derde...

Video: Tuinbouwrobots

ACTUEEL HORTI THEMA - In de tuinbouw worden steeds meer robots toegepast en de ontwikkeling hiervoor blijft...