Warmtecoöperatie Wippolderlaan opgericht

14-12-2018    13:50   |    Goedemorgen

De glastuinbouwbedrijven in het gebied nabij de Wippolderlaan in Westland hebben zich nu officieel verenigd in Warmtecoöperatie Wippolderlaan. Afgelopen week is dat vastgelegd bij de notaris.

De coöperatie wil de aangesloten glastuinbouwbedrijven in het gebied nabij de Wippolderlaan gaan voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs. Inmiddels heeft zich ruim 100 ha. glastuinbouw bij de coöperatie aangesloten. Voorzitter van de coöperatie is Ewald de Koning (Ter Laak Orchids). Ted van Luijk (Kwekerij van Luijk & Zn.) is penningmeester en Bart de Bakker (De Bakker Westland) is secretaris. Jacco Besuijen (Prominent) is algemeen bestuurslid.

Verkennen
De ondernemers zijn enthousiast om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om hun bedrijven aan te sluiten op een toekomstig warmtenet. Ewald de Koning: 'In eerste instantie gaan we de mogelijkheden van een aardwarmtebron (geothermie) in het gebied onderzoeken, maar we gaan ook andere warmtebronnen verkennen. Ook onderzoeken we een eventuele koppeling met Warmtesysteem Westland.' 
Om het werk voortvarend op te pakken, heeft de coöperatie drie commissies gevormd: een technische commissie, een financiële commissie en een commissie die met andere warmte-initiatieven in het Westland gaat kijken hoe een groter warmtesysteem kan worden gerealiseerd.

Energie Transitie Partners Westland
De warmtecoöperatie heeft contact met andere warmtecoöperaties en -projecten in het Westland en daarbuiten en volgt de ontwikkelingen op de voet. Energie Transitie Partners BV (ETP) en LTO Glaskracht Nederland ondersteunen het proces en de werkzaamheden. ETP is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam, opgericht om oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de energievoorziening voor de glastuinbouw. ETP richt zich vooral op geothermieprojecten, maar onderzoekt ook alternatieve warmtebronnen zoals industriële restwarmte, biomassa en warmte uit verwerking van afvalstromen. Samenwerking met de glastuinbouwondernemers staat hierbij hoog in het vaandel. Naar gelang hun behoefte kunnen de ondernemers in verschillende rollen deelnemen in de projecten: als klant, participant of eigenaar.

LTO Glaskracht Nederland
In Westland werkt LTO Glaskracht Nederland intensief samen met ETP. LTO Glaskracht Nederland ondersteunt en faciliteert de warmtecoöperaties. Hetzelfde gebeurt inmiddels in andere gebieden waar ondernemers kansen zien voor alternatieven voor fossiele brandstoffen en in de uitwerking zelf het voortouw nemen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Digitaal loket kringlooplandbouw

Minister Schouten heeft een digitaal loket geopend 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Telers, boeren, vissers en andere...

LinkedIn: IJsjes scheppen

Terwijl buiten Koning Winter heerst, maakt Decorum er binnen een zomers feestje van met ijsjes op de IPM.

Tien jaar PlantgezondheidEvent

Plantweerbaarheid, gewasbescherming, biologische bestrijding, weerbare teeltsystemen: het zijn de onderwerpen die de afgelopen tien jaar...