Volgende stap voor Tuinbouwakkoord

12-04-2019    16:29   |    Goedemorgen

Binnenkort gaan de transitietafels van start die in het Tuinbouwakkoord genoemd worden. Rutger Lommerse van Greenports Nederland en Coen Hubers van LDE-Greenport Hub zullen deze opstartfase ondersteunen. Het akkoord werd op 14 maart door meer dan 33 partijen ondertekend.

Sommige bestaande projecten en afstemmingsoverlegstructuren worden geïntegreerd in de nieuwe aanpak. Bestaande initiatieven als projectgroep Kas als ontwikkelbedrijf, HOT en projectgroep GreenmeetsPort worden verbonden met de verschillende tafels. ‘Zo wordt er geen dubbel werk gedaan en krijgt de dynamiek van bestaande goed draaiende initiatieven volop ruimte’, laat Greenports Nederland weten.

Eerste bijeenkomst 
Binnenkort geven de bestuurlijk trekkers en themabegeleiders per prioriteit een eerste aanzet tot een activiteitenplan voor de komende jaren. Zij zullen stapsgewijs plannen opbouwen, samen met stakeholders en experts uit het tuinbouwcluster. Zo ontstaan de transitietafels. Zij maken concreet wat voor hun themalijn nodig is om tot versnelling of doorbraken te komen. Het Tuinbouwakkoord richt zich op zeven prioriteiten: energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs, en internationalisering.

Aansluiten
De mensen die in de opbouw naar de eerste agenda betrokken waren zijn opnieuw benaderd om als expert te blijven deelnemen. Wie ook belangstelling heeft om aan te sluiten als expert, kan zich aanmelden via deze link.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hallo(ween)!

Het is weer tijd voor pompoenen, niet in de laatste plaats vanwege Halloween. En dus pakken sommige mensen...