‘Verbied neonicotinoïden ook in kassen’

16-05-2018    09:39   |    Boederij

Toxicoloog Henk Tennekes van adviesbureau Experimental Toxicology Services (ETS) Nederland vindt dat de EU het verbod wat betreft neonicotinoïden moet uitbreiden naar kassen. Dat zegt hij tegenover Boerderij.

Neonicotinoïden veroorzaken onherstelbare schade bij insecten, zegt Tennekes. “Bayer is aansprakelijk voor de massale insectensterfte die imidacloprid heeft veroorzaakt", aldus de toxicoloog.

De EU verbood eind april de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam voor gebruik in buitenteelten. Volgens Tennekes komen de giftige stoffen vanuit de kassen terecht in het oppervlaktewater. “Op basis van voorlopige informatie ga ik er vanuit dat de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap Delfland, die in april 2018 al had moeten verschijnen, zal aantonen dat imidacloprid nog steeds een probleemstof is in het glastuinbouwgebied.”

‘Beperkte verbod heeft niet geholpen’
Het buitenteeltverbod van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam wordt waarschijnlijk eind dit jaar van kracht. Vanaf 2013 geldt al een verbod op deze 3 stoffen voor gebruik in gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen, zoals koolzaad, zonnebloemen en mais. Volgens Tennekes heeft dit beperkte verbod niet geholpen. “De waterschappen toonden in de daaropvolgende jaren nog steeds wijdverspreide normoverschrijdingen aan van neonicotinoïden in het oppervlaktewater, die een dodelijke bedreiging vormen voor insecten.”

Overgebleven neonicotinoïden ook giftig
Na het verbod blijven alleen de neonicotinoïden acetamiprid en thiacloprid over in de EU. Acetamiprid heeft een toelating tot 2033 en thiacloprid tot april 2019. Ook deze stoffen zijn giftig, oordeelt Tennekes. “Acetamiprid veroorzaakt volgens een Japanse studie nicotine-achtige effecten in het zenuwstelsel van zoogdieren (ratten). Thiacloprid is weliswaar minder giftig voor insecten dan imidacloprid bij kortstondige blootstelling, maar beide stoffen zijn bij chronische blootstelling even giftig voor insecten.”

Verbod imidacloprid
Volgens Tennekes gaat Canada imidacloprid binnenkort ook verbieden. “Een Canadese TV-journaliste werkt op dit moment aan een protocol voor een juridische procedure tegen Bayer, de producent van imidacloprid. In 1999 hebben medewerkers van Bayer beschreven dat imidacloprid een onomkeerbare dodelijke werking heeft op zenuw- en spiercellen van insecten. Ik kon in 2010 aantonen dat een dergelijk werkingsmechanisme niet verschilt van het werkingsmechanisme van kankerverwekkende stoffen. Dat betekent dat er geen drempelwaarde is voor de giftigheid en dat milieuverontreiniging met imidacloprid een dodelijke bedreiging vormt voor niet-doelwit insecten. Bayer is naar mijn mening aansprakelijk voor de massale insectensterfte die imidacloprid heeft veroorzaakt.”


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Goedemorgen teeltwisseling

Het Goedemorgen-team is van alle markten. Vandaag zitten we in de teeltwisseling. Glenn en Aad zijn te gast bij Prominent-teler Groeneweg om...