FloraHolland herstelt zich in 2014

19-05-2015    12:21

FloraHolland sloot 2014 af met een positieve netto bedrijfsresultaat van 9,6 miljoen euro. Directeur Lucas Vos van de bloemenveiling: “Dit stemt mij tevreden na het jaar 2013 waarin wij eenmalig een verlies moesten nemen. Het resultaat valt zelfs wat hoger uit dan de 7 miljoen euro die in de begroting was opgenomen." Vandaag presenteerde de bloemenveiling haar jaarverslag over 2014.

Ook voor dit jaar ligt FloraHolland financieel goed op koers. De productomzet groeide met 1,4% tot 4,5 miljard euro. Een lichte toename van zowel de gemiddelde prijs als het aangevoerde volume van de bloemen en planten droeg bij aan de omzetstijging. Over het geheel een positief beeld waarvan echter niet elke individuele kweker kon profiteren door verschillen op productniveau.

Het economisch herstel in Europa dat in 2014 intrad, werd afgeremd door spanningen in Oost-Europa en het Midden Oosten. Met name Rusland presteerde minder dan verwacht als gevolg van de ongunstige koers van de Roebel. Dat de sierteeltsector desondanks een groei heeft weten te realiseren, is het bewijs dat de sector nog altijd krachtig is, aldus FloraHolland.

Nieuwe strategie noodzakelijk
Voor FloraHolland laat 2014 zich kenmerken als een jaar van omslag. Zo realiseerde het bedrijf na een jaar van verlies weer een winst. Daarnaast was het een jaar waarin het aandeel directe afzet met 51% voor het eerst de klokverkopen overstegen. De verschuiving ging met 2,7% minder hard dan voorliggende jaren, maar het klokvolume blijft naar verwachting afnemen en dat betekent dat FloraHolland hierop moet inspelen. 2014 was ook een jaar waarin een negatieve houding van de stakeholders van het bedrijf omsloeg naar een algemeen positief sentiment. De nieuwe strategie FloraHolland 2020 en de wijze waarop die in samenwerking met leden, klanten en medewerkers tot stand is gekomen, zijn door alle partijen goed ontvangen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Alle waterstromen risicovol

Recent is het eindrapport ‘Waterstromen afwijkend van drainwater’ uitgebracht. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een...