Subsidieregeling voor Westlandse innovaties

10-05-2019    08:55   |    Goedemorgen

Ondernemers en kennisorganisaties met een gedegen plan dat bijdraagt aan de kennis en innovatiekracht binnen Westland kunnen vanaf nu een subsidie hiervoor aanvragen. Het College van de gemeente Westland heeft besloten een Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland in te stellen.

De gemeente biedt de subsidieregeling aan om projecten te stimuleren die aantoonbaar bijdragen aan kennis- en innovatieontwikkeling met een focus op het Greenportcluster en met aandacht voor leefomgeving, welzijn en werkgelegenheid. Daarnaast biedt de subsidieregeling ‘triple helix consortia’ (samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven) uit de regio de kans om innovatieve projecten te toetsen in de markt, waar mogelijk op te schalen en duurzame en circulaire projecten uit te voeren. De subsidieregeling stimuleert kennis- en innovatieprojecten die zonder overheidsbijdrage niet van de grond zouden komen.
De regeling past bij de ambitie die de gemeente heeft om de meest innovatieve glastuinbouwgemeente te worden en de positie die het Westlandse glastuinbouwcluster heeft verworven in de wereld.

De subsidieregeling
Subsidies worden dit jaar tweemaal verleend. De eerste indieningsronde van aanvragen voor de Subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland loopt van 8 mei tot 8 juni 2019. In het najaar volgt een tweede ronde. De gemeente stelt voor elk van de indieningsrondes € 225.000 beschikbaar voor het co-financieren van projecten.
Organisaties en ondernemers kunnen hun aanvraag indienen met de daarbij behorende ingevulde formulieren. Deze zijn te downloaden via www.gemeentewestland.nl/subsidies.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Tegenspraak op het werk

Niemand vindt het leuk om te horen wat er fout gaat. En zeker niet als je leidinggevende bent. Maar wie niet...

Instagram: Punki Lune

Joyce Lansbergen toont op Instagram vol trots de Punki Lune. De gerbera maakt deel uit van het nieuwe...