Rol voor lichtspectrum bij plantweerbaarheid

25-03-2019    16:31   |    Goedemorgen

De verschillende kleuren van het lichtspectrum kunnen een grote rol spelen bij een plantweerbaarheid en het gedrag van natuurlijke vijanden. Dat is tot dusver een van de uitkomsten van het onderzoek 'LED bij zonlicht' binnen het programma Kas als Energiebron.

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat het LED spectrum, tegen een achtergrond van een lage intensiteit natuurlijk zonlicht, een duidelijke invloed kan uitoefenen op zowel biologische bestrijders als plantweerbaarheid tegen plagen.

Rood
In het onderzoek is gekeken hoe effectief de sluipwesp Aphidius ervi op zoek gaat naar harden in het gewas en in hoeverre de zoek- en parasiteringsactiviteit wordt beïnvloed door het lichtspectrum. Uit de proef bleek dat de sluipwesp Aphidius ervi beter presteert bij een lager aandeel rood in het spectrum. De zoekactiviteit en de parasitering van bladluis door deze sluipwesp was maar liefst twee keer zo hoog onder een wit LED spectrum met gelijke hoeveelheden rood, groen en blauw ten opzichte van een rood-blauw LED spectrum met 95% rood licht. De zoek- en parasiteringsactiviteit bij een rood-groen-blauw LED spectrum met 75% rood licht lag hier tussenin.

Plantweerbaarheid
Voor de plantweerbaarheid van chrysant tegen trips bleek juist een hoog aandeel rood in het spectrum gunstig. In twee chrysantencultivars werd maar liefst 2.5 – 3.5 keer zo weinig trips-schade gevonden bij de spectra met voornamelijk rood licht in vergelijking tot het ‘witte’ LED spectrum.
Interessant genoeg kon het nadelige effect van het witte LED spectrum worden opgeheven wanneer preventief een hoge dichtheid van Orius laevigatus aanwezig was in het gewas. De eileg van Orius in het plantenweefsel bleek de plantweerbaarheid van chrysant aan te schakelen met als gevolg een onder het ‘witte’ LED spectrum net zo hoge mate van plantweerbaarheid als onder de RB spectrum en RGB spectrum.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron met een bijdrage in de lampen en aansturing daarvan van Signify.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws