Provinciale subsidie voor duurzame innovaties

09-04-2019    09:24   |    Goedemorgen

Noord-Hollandse bedrijven die met een duurzame innovaties een bijdrage leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie, kunnen bij provincie Noord-Holland een subsidie aanvragen. De Provincie stelt in totaal € 1.728.000,- beschikbaar in de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT).

Vanaf 9 april kunnen ondernemers een aanvraag indienen om de haalbaarheid te onderzoeken van hun duurzame idee of innovatie. Het haalbaarheidsproject kan bestaan uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het haalbaarheidsproject gericht is op de ontwikkeling van een economisch en technisch risicovol, nieuw product, proces, of nieuwe dienst en dat dit haalbaarheidsproject wordt uitgevoerd in voorbereiding op een Research & Development-traject. De subsidie bestaat uit 40% van de noodzakelijke projectkosten tot een maximum van € 20.000,-. Een van de voorwaarden is dat de activiteiten passen binnen het innovatieprogramma van één van de topsectoren, waaronder Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

Meer informatie over de beschikbare subsidie, voorwaarden en het indienen lees je bij de Provincie Noord-Holland


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws