Waterkwaliteit op bedrijf ter plekke in beeld gebracht

19-08-2020    10:11   |    Glastuinbouw Waterproof

De ontwikkeling van een mobiele meetinstallatie met sensoren die de waterkwaliteit op bedrijven ter plaatse in beeld brengt, lijkt veelbelovend. Dat is de voorlopige uitkomst van het project ‘Waterkwaliteit sneller in beeld’, waaraan de afgelopen twee jaar is gewerkt.

Een betaalbare mobiele installatie maakt tijdrovende laboratoriumanalyses deels overbodig, waardoor sneller bijsturen mogelijk wordt. Joost van Buul van Brabant Plant werkte mee aan het validatietraject.

Een scherper en real time zicht op de waterkwaliteit helpt telers om sneller bij te sturen en het gietwater langer te blijven gebruiken. Daaraan is behoefte bij kort-cyclische teelten, zoals de opkweek van uitgangsmateriaal, maar eigenlijk kan dit bij alle teelten zinvol zijn. Naast Plantum was dan ook Stichting KijK nauw betrokken bij het project ‘Waterkwaliteit snel in beeld’, een initiatief van Glastuinbouw Nederland, Groen Agro Control, Stichting Control in Food & Flowers, KWR en sensorenproducent Sendot.

Flexibel en betaalbaar concept
“De opzet was om een flexibel én betaalbaar meetconcept voor de tuinbouwpraktijk te ontwikkelen en dat lijkt te zijn gelukt”, vat projectleider Andre van der Wurff van GAC samen. “Daar kwam wel het een-en-ander bij kijken. Zo moesten we in een enkel geval eerst proefondervindelijk vaststellen of we verbanden konden leggen tussen bepaalde fysische indicatoren en de biologische factoren die daar mogelijkerwijs aan ten grondslag lagen. Een concreet voorbeeld is een afnemend zuurstofgehalte van het water als indicator voor toenemende microbiologische activiteit.”

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws