Openstelling Call 2019 voor T&U

19-03-2019    09:14   |    Goedemorgen

De jaarlijkse Call van Topsector T&U gaat dit jaar open op 1 april 2019. Dit is later dan gebruikelijk omdat de topsector in deze Call wil inspelen op het nieuwe ‘missiegedreven innovatiebeleid’ van het kabinet. De Call wordt samen met Topsector Agri&Food uitgezet.

In de eerste fase worden projectideeën getoetst op bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda van Topsector T&U en de bijdrage aan de missies onder het thema 'Landbouw, Water, Voedsel'. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 15 mei en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 15 augustus. Meer informatie volgt op www.TopsectorTU.nl.

Missiegedreven innovatiebeleid
Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen zoals verduurzaming van de land- en tuinbouw, het klimaatakkoord en preventieve gezondheidzorg vragen om innovatie. Er liggen economische kansen voor Nederland in de aanpak en oplossing van deze grote uitdagingen. In het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid staan deze maatschappelijke uitdagingen centraal: alle topsectoren gaan zich hier nog meer op richten.
Het afgelopen halfjaar zijn onder leiding van de ministeries, samen met de topsectoren, de missies uitgewerkt. Voor thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’ zijn de maatschappelijke uitdagingen vertaald in zes missies. Deze missies vult Topsector T&U samen in met de Topsectoren Agri&Food en Water & Maritiem.
Voor Topsector T&U betekent dit dat de focus van de Call ligt op onder andere het sluiten van kringlopen, klimaatverandering, waterkwaliteit en duurzaam bodem- en waterbeheer. Ook sleuteltechnologieën zoals high tech, digitalisering en veredeling spelen hierin een belangrijke rol.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Fatsia Friday

Het is niet alleen Goede Vrijdag vandaag, maar ook Fatsia Friday. Tenminste, als het aan JK Plant uit Honselersdijk ligt.