Nieuwe techniek biedt opties betere fotosynthese

14-01-2020    10:20   |    WUR/AgriHolland

In een wetenschappelijke publicatie die maandag 13 januari is verschenen in Nature Plants beschrijven onderzoekers van Wageningen University & Research een methode om de organellen en mitochondriën van de ene plant volledig te vervangen door de organellen van een andere plant, terwijl de chromosomen onveranderd blijven. De techniek biedt nieuwe opties voor verbetering van de fotosynthese. De wetenschappers voerden hun onderzoek uit met de modelplant zandraket.

Nu het mogelijk is om de organellen van een plant met een efficiënte genetische truc te vervangen, kunnen onderzoekers de oorspronkelijke planten vergelijken met planten met 'nieuwe' organellen. Daardoor is het eenvoudig te bepalen welke nieuwe combinaties van organellen en chromosomen tot de beste eigenschappen van de plant leiden. Zo weten zij voor een bepaald type bladgroenkorrel inmiddels op voorhand dat als die in een zandraket wordt ingebracht de fotosynthese verbetert.

Waardevol voor veredelingsbedrijven
Planten gebruiken slechts een fractie van het opgevangen zonlicht voor fotosynthese. Verbetering van dat proces wordt gezien als de sleutel naar een efficiëntere plantengroei, waardoor de voetafdruk van landbouw op de omgeving kan verminderen en de voedselproductie kan toenemen. Momenteel wordt binnen de plantenveredeling vrijwel geen gebruik gemaakt van de natuurlijke variatie in bladgroenkorrels en mitochondriën. Er is een enorme natuurlijke variatie aan bladgroenkorrels in de natuur, maar de bijdrage van bladgroenkorrels en mitochondriën aan de groei van de plant is lastig in te schatten. Met de methode zoals nu in Wageningen is ontwikkeld wordt dat veel eenvoudiger en met de publicatie wordt het gebruik van deze kennis voor veredelingsbedrijven toegankelijker.

In te passen in moderne veredelingsmethodes
De techniek die voor zandraket is gebruikt berust op genetische modificatie, en gebruik daarvan voor gewassen is in Europa aan strenge regels gebonden, maar met de huidige moderne veredelingsmethodes is het ook mogelijk om in korte tijd vergelijkbare nieuwe combinaties van organellen en chromosomen te maken. Een aantal bedrijven heeft interesse getond en wil weten of dit ook voor hun gewassen geldt. Daarnaast biedt het voor wetenschappers een nieuwe manier om te onderzoeken of de fotosynthese van planten beter valt te begrijpen en te verbeteren, door het maken en testen van nieuwe combinaties.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws