LTO: Brexit moet handel niet dwarsbomen

16-01-2019    08:52   |    Goedemorgen

Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het VK is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.

Nederlandse boeren en tuinders exporteren elke dag naar het VK. Bijvoorbeeld (verwerkte) groenten en fruit, bloemen en planten, vleesproducten (zoals bacon), kaas, eierproducten, aardappelproducten, uien, suiker en uitgangsmateriaal (zaden, pootgoed, plantmateriaal en bomen). Ze zijn met hun afnemers en andere ketenpartners in gesprek over de verwachte gevolgen voor hun bedrijf, de beste voorbereiding, en het verspreiden van de pijn over de keten. De sector kan het echter niet alleen. Een harde Brexit is geen normaal ondernemersrisico.
'We moeten voorkomen dat onzekerheid straks omslaat in chaos. Verse producten als tulpen of tomaten kunnen niet een dag in een truck voor de grens stil staan. De agrarische sector bereidt zich daarop voor, maar het kabinet moet ook klaar staan. Als alle kosten op individuele boeren en tuinders worden afgewenteld dan gaan er ondernemers omvallen,' aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. 

Grenzen openhouden 
LTO Nederland roept de overheid daarom op alles op alles te zetten om vertraging aan de grens te minimaliseren als een no-deal Brexit onverhoopt van kracht wordt. Dit vereist een forse fysieke inspanning van douane en keuringsdiensten. Om de handel zoveel mogelijk te faciliteren is maximale bezetting, 24/7, noodzakelijk.
Voor sommige ondernemers zal de impact zo groot zijn dat steun noodzakelijk is. LTO Nederland wil daarom dat zij aanspraak kunnen maken op de gelden die de overheid heeft gereserveerd ter voorbereiding op een Brexit. In de Voorjaarsnota 2018 heeft het kabinet al 651 miljoen euro aan reserveringen voor 2018 – 2023 opgenomen. 

Europese maatregelen 
LTO Nederland verwacht van het kabinet dat Brussel wordt besproken welke noodmaatregelen de Europese Commissie kan treffen in het geval van (de verwachte) ernstige marktverstoring. Verder tijdverlies moet worden voorkomen. LTO waarschuwt daarnaast dat een onverhoopte harde Brexit geen gat mag slaan in het Europese landbouwbudget. Dan zouden boeren tweemaal getroffen worden.
LTO Nederland blijft het eerder tussen de EU en het VK overeengekomen terugtrekkingsakkoord steunen. Deze deal, die vandaag dus niet is aangenomen in het Britse Lagerhuis, biedt ondernemers zekerheid dat de handel met het VK tot zeker eind 2020 ongehinderd door kan gaan. Er is dan tijd om te onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie tussen VK en EU.
Wat LTO Nederland betreft moet ook op lange termijn de handel met het VK ongehinderd blijven. Dat betekent een handelsakkoord tussen de EU en het VK zonder douanetarieven en met gelijke voedselveiligheids-, fytosanitaire en veterinaire productstandaarden. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws