Literatuurstudie: uitdagingen bij analyseren virussen

22-09-2020    09:50   |    Glastuinbouwwaterproof

In de afgelopen jaren heeft onderzoek op het gebied van microbiologie de enorme diversiteit en complexiteit van microbiële gemeenschappen in verschillende ecosystemen aangetoond.

De huidige methoden voor monitoring van de microbiële waterkwaliteit, voornamelijk gebaseerd op fecale indicatorbacteriën, geven soms onvoldoende informatie over gezondheidseffecten van virussen voor planten, dieren en mensen. Wetenschappers staan nu voor veel technologische en methodologische uitdagingen bij het analyseren van deze virussen.

Begrip virussen in watersystemen
De vooruitgang in analytische en omics-technieken heeft het begrip van de verschillende virussen in watersystemen verbeterd. In een tussenrapportage, als onderdeel van het project ‘Waterkwaliteit sneller in beeld’, geven onderzoekers van KWR Water Research Institute aan wat virussen zijn en doen (classificatie en ecologie). In het rapport wordt verder gekeken naar mogelijk geschikte methodes voor het volgen van de waterkwaliteit, met de nadruk op moleculaire technieken en verschillende biosensoren die bekend zijn uit de literatuur.

De complete tekst van de rapportage is hier te vinden.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Havecon

THEMA KASSENBOUW & CONSTRUCTIE - In het kader van het actuele horti thema Kassenbouw & Kasconstructies was...

Luister terug: TST

THEMA KASSENBOUW & CONSTRUCTIE - Vanochtend was Wil Bakker van Totaal Service Tuinbouw (TST) te gast in de...