Kennissessie met telers en veredelaars geeft inzichten

09-07-2020    10:21   |    Glastuinbouw Nederland

Woensdag 1 juli organiseerde Glastuinbouw Nederland, samen met Delphy en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw, een kennissessie voor chrysantentelers en veredelaars om input te verzamelen voor een nieuw projectvoorstel: ‘Weerbare chrysantenteelt zonder stomen’.

Tijdens de eerste sessie zijn door enkele onderzoekers van WUR Glastuinbouw de eerste grote lijnen van het projectvoorstel uitgezet, met als onderwerp, plant- en bodemweerbaarheid. De kwaliteit van de stek en perskluit, vorm en mate van grondbewerking en de rol van plantafweer en bodem zijn enkele onderwerpen die aan bod kwamen. Zowel telers als veredelaars hadden bedenkingen bij sommige voorgestelde acties, maar toonden vertrouwen in het sturen van de weerbaarheid van zowel plant als bodem. Daarbij is wel behoefte aan betere methoden om weerbaarheidseffecten in de praktijk te volgen.

De input van de telers en veredelaars wordt meegenomen in het uiteindelijk op te stellen projectvoorstel 'Weebare chrysanteelt zonder stomen'. Tijdens een tweede kennissessie later deze zomer, wordt het voorstel gepresenteerd waarna een definitief besluit wordt genomen.

Bekijk hier de presentatie van de kennissessie. Later volgt nog een verslag. Deze kennissessie maakt deel uit van een verkennend onderzoek naar energieverbruik in de chrysantenteelt dat samenhangt met stomen. Dit project wordt mede gefinancierd wordt door Kas als Energiebron; het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws