Jaarverslag ZON: bescheiden positief resultaat

09-04-2019    09:13   |    Goedemorgen

Terugkijkend op het tuinbouwjaar 2018 was de prijsvorming bij Koninklijke ZON, enkele uitzonderingen daargelaten, voor veel producten wisselend of tegenvallend te noemen. Een belangrijk moment in 2018 was de strategische alliantie met vastgoed- en projectontwikkelaar Hines voor de aankoop van de gebouwen en recht op ontwikkeling van Fresh Park Venlo. ZON sluit het jaar af met een bescheiden, positief financieel resultaat.

Doordat enerzijds voor het ontwikkelen van vastgoed steeds meer specifieke kennis noodzakelijk is, anderzijds toekomstige versnippering van het bedrijventerrein op de loer lag en bovendien omdat ontwikkeling van vastgoed niet langer tot de kerntaken van de onderneming behoort, heeft ZON eind 2018 de gebouwen op en het recht op verdere ontwikkeling van Fresh Park Venlo verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Hines. De transactie heeft vorm gekregen in een uitgifte van haar gronden in een eeuwigdurend erfpacht aan het Amerikaanse bedrijf Hines. Deel van deze transactie maakte ook uit dat ZON haar grondpositie op Fresh Park Venlo heeft weten uit te breiden. Door deze transactie verbetert ZON haar balanspositie.

Extreme zomer
Als het gaat om de teelt en handel in het tuinbouwjaar 2018 dan blijft vooral in alle opzichten de extreme zomer hangen. Uitzonderlijk hoge temperaturen tezamen met een even uit- zonderlijke droogte zorgden voor een seizoen dat veel telers veel zorgen, extra werk en kosten heeft gebracht. Enkele uitzonderingen daargelaten, was de prijsvorming voor veel producten wisselend of tegenvallend te noemen, met misschien wel als meest in het oog springend een teleurstellend aspergeseizoen.

Nieuwe leden
De komende jaren zal ZON de koers van de afgelopen jaren doortrekken en blijven werken aan het leveren van toegevoegde waarde (marketing, innovatie en productontwikkeling) voor telers en klanten. De werving van nieuwe leden blijft daarbij ook in het komend jaar een belangrijk aandachtspunt.  
Samenvattend zijn Directie, Bestuur en Raad van Commissarissen van mening dat 2018 voor ZON in het algemeen naar tevredenheid is verlopen. Zowel strategisch, commercieel als ook organisatorisch zijn belangrijke stappen gezet welke vertrouwen geven voor de toekomst.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vlog: Verbeteringen NOW 29-05-2020    10:57
Partijen luiden noodklok over CO2 29-05-2020    10:53
Glastuinbouw Nederland zoekt nieuwe vloggers 29-05-2020    10:48
Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw 29-05-2020    10:45
Alert op trips in teelt komkommer hogedraad 29-05-2020    10:39
Video: Strenge hygiëne 29-05-2020    10:33
Instagram: All Climate kas 29-05-2020    10:28
Instagram: Kleurrijk 29-05-2020    10:25
Uitbreiding etiket BotaniGard WP 29-05-2020    10:25
Video: Nestje in de kas 29-05-2020    10:22
  Ga naar het nieuwsarchief