Invloed bovenbuis op verdamping is verwaarloosbaar

09-04-2021    09:58   |    Kas als Energiebron

Op de meeste belichte bedrijven is in een groot deel van het jaar warmte over. Noodgedwongen wordt deze overdag geloosd via het bovennet, dat soms wel tot 70oC wordt opgestookt. Regelmatig komt dan de vraag boven hoeveel invloed deze buis op het klimaat heeft, met name op de verdamping van het gewas. Gewassen als chrysant en lisianthus staan heel ver af van de buizen bovenin de kas. Daarom is de invloed van die buizen beperkt.

Door de extra warmte zal wat meer worden gelucht. Dat leidt tot een daling van de RV in de kas. Echter, in het grootste deel van het jaar blijft de RV wel voldoende hoog zodat de plant met zijn huidmondjes zijn temperatuur kan blijven regelen. Op zeer scherpe dagen, als de RV te ver kan zakken, is de invloed van de buis wel van belang, maar in verhouding tot de energie die de zon levert is deze invloed beperkt.
In de cursussen van Het Nieuwe Telen leren telers dat stoken leidt tot extra verdamping. Maar in het geval van chrysant en lisianthus liggen die buizen zo ver van het gewas vandaan dat dit dus niet zo is. Het zijn teelten waar ook veel wordt belicht en waar, om die reden, vaak warmte over is en dat moet men kwijt. Dan wordt die bovenbuis dus vrij heet opgestookt.

Effect op verdamping van de plant
Een verwarmingsbuis levert warmte via straling en via convectie. Bij convectie wordt de lucht om de pijp heen opgewarmd en deze verdeelt zich in de kas. Daarmee stijgt de kastemperatuur. De planttemperatuur volgt de ruimtetemperatuur, de invloed van de convectie op de verdamping verandert daarmee niet. De stralingswarmte van de buis heeft wél direct effect op de verdamping van de plant, immers: de energieaanvoer bepaalt de verdamping. Ongeveer de helft van de buiswarmte wordt afgegeven via convectie, de andere helft via straling. Alleen de straling heeft direct invloed op de verdamping en dan nog alleen voor dat gedeelte (hooguit de helft) dat rechtstreeks naar de plant gaat.

Lees verder op Kas als Energiebron


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws