Waarborgsom uitzenders, geen vergunningplicht

26-05-2020    09:25   |    AD

Uitzendbureaus moeten straks eerst een fors bedrag op een geblokkeerde rekening storten, waarvan achterstallige salarissen en premies kunnen worden betaald. Op die manier kan malafide uitzendbedrijfjes de pas worden afgesneden. Die vertrekken bij dreigende boetes nu vaak met de noorderzon, waardoor uitzendkrachten naar hun centen kunnen fluiten.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei vanmiddag in de Tweede Kamer dat hij ‘positief’ staat tegenover een verplichte waarborgsom. De Tweede Kamer riep hem vorig jaar al op onderzoek te doen naar de mogelijkheid om uitzendbureaus te verplichten 100.000 euro te storten op een afgeschermde rekening. Koolmees is inmiddels overstag en is een voorstel aan het uitwerken. Wel vraagt hij de Kamer hem ‘niet vast te pinnen op een bedrag’, ook al past 100.000 euro bij de denkrichting.

Volgens Koolmees is een waarborgsom een goed middel om zogeheten ‘plof-bv's’ tegen te gaan. Daarmee doelt hij op uitzendbureaus die het niet zo nauw nemen met de regels voor uitzendwerk en hun business snel opheffen als ze tegen de lamp dreigen te lopen. "We zien helaas te vaak dat er malafide bureaus tussen zitten”, aldus Koolmees. Wel zegt de minister te willen voorkomen dat nieuwe toetreders tot de uitzendmarkt het te moeilijk wordt gemaakt om een bedrijf te beginnen.

Geen papieren tijgers
Tegelijkertijd is Koolmees tegen een vergunningsplicht voor uitzendbureaus, zoals SP en PvdA eerder opperden. Die creëert volgens hem schijnzekerheid: "De plicht is juist ooit afgeschaft omdat de vergunning destijds zélf malafide was", aldus de minister. Volgens Koolmees moeten er geen ‘papieren tijgers’ worden opgetuigd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Als een echte Van Gogh!

Gisteren berichtten we over de bijzondere samenwerking tussen Takii, Bloomon en het Van Gogh Museum op gebied...