'Innoveren met steun overheid'

12-09-2018    09:10   |    Goedemorgen

"Om als sector te blijven innoveren, is het van belang om langdurig collectieve middelen, zoals onderzoeksgelden, beschikbaar te stellen. Zo zorgen we samen voor een leidende positie in de wereld." Dat zegt Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht.

"De ambitie om circulair te ondernemen, ligt bij de ondernemers in de glastuinbouw hoog. Om de doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken, is op verschillende terreinen inspanning van minister Schouten nodig." Minister Schouten legt met haar visie “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” een duidelijke verbinding met VerantwoordeGlastuinbouw, de toekomstvisie van de glastuinbouwsector. Haar ideeën over kringlooplandbouw sluiten naadloos aan op de ambities van de glastuinbouwsector", stelt Sjaak van de Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland. 

Vergroening
Ondernemers in de glastuinbouw stelden in 2017 hun visie voor de toekomst met bijbehorende doelstellingen en randvoorwaarden vast om te komen tot een vergroening van de teelt en een verduurzaming van de bedrijfsvoering. Kassen zijn hard op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, circulaire kassen. Alternatieve duurzame energiebronnen voor verwarming en belichting in de kas doen bij de koplopers hun intrede in de kas. Het afvalwater van de bedrijven wordt steeds vaker volledig gezuiverd voor hergebruik en in de toekomst telen we een gezond en sterk gewas in combinatie met biologische bestrijders en hygiënemaatregelen, waardoor chemische middelen nauwelijks nodig zijn. Op deze manier voorkomt de glastuinbouw dat de bodem, water en grondstoffen worden uitgeput en de temperatuur op aarde stijgt.

Te traag
"De de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen verloopt veel trager dan noodzakelijk'', zegt Van der Tak. Deze procedures zijn ingewikkeld en kostbaar, maar essentieel om in de kas het circulaire ecosysteem langdurig in stand te kunnen houden. Om te komen tot een echt systeem van groene gewasbescherming is een wijziging van transitie, zowel in beleid als in onderzoek, productie en implementatie van essentiële betekenis. "Verder kan de gestage groei van het gebruik van duurzame (fossielvrije) energiebronnen alleen zo doorgaan als er zekerheid komt in de levering van externe-CO2." 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Er is er weer eentje jarig!

Onze fotograaf Glenn is jarig. Niet dat hij veel tijd heeft om jarig te zijn, want hij moet KAS Magazine opmaken. Die gaat immers maandag...