Innovatie essentieel voor internationale koppositie

08-10-2018    09:18   |    Goedemorgen

TNO schrijft dat innovatie de sleutel is om als Nederlandse tuinbouw de internationale koppositie vast te houden. Binnen stichting Hortivation wordt daarom al jarenlang ingezet op onderzoek en ontwikkeling.

Harm Maters, plaatsvervangend voorzitter van de stichting Hortivation, laat in een interview met TNO Time weten dat die koppositie lastig in cijfers is uit te drukken, maar dat Nederland wereldwijd wordt gewaardeerd om de vakkennis en innovaties op het gebied van voedselproductie. 'We weten een hoge productie te realiseren, op een duurzame en voedselveilige manier', aldus Maters.

Egon Janssen van TNO geeft aan dat het CASTA/Kassenbouw-rekenprogramma, een tool om een zo efficiënt mogelijke kassenconstructie te ontwerpen, aan de basis stond van de expansie en het succes van de Nederlandse kassenbouwers. Inmiddels zijn kassenbouwers met andere tuinbouwtechnologische bedrijven samengegaan in stichting Hortivation. Innovatie is daarbij de essentie om de huidige koppositie te behouden.

Eén van de nieuwste ontwikkelingen is de toepassing van 'Data driven integrated growing systems'. Big data en een digitale omgeving zorgen ervoor dat de kas vanuit software en met algoritmes aangestuurd kan worden. Dat gaat veel verder dan alleen het bouwen van een kas, maar vereist ook opvolging in de vorm van teelt- en bedrijfsmanagement. Het lange termijndoel is om van Nederland een data-hub te maken van waaruit kassen over heel de wereld worden aangestuurd met behulp van data-analyse. 

Lees het uitgebreide artikel bij TNO Time.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws