Groen licht Delfland voor collectieve zuivering

29-06-2020    10:45   |    Glastuinbouw Waterproof

Op donderdag 25 juni gaf het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland groen licht voor de realisatie van een extra zuiveringstrap bij AWZI Nieuwe Waterweg, de bouw van een nieuw gemaal en de aanleg van een persleiding vanuit De Lier naar de zuiveringsinstallatie.

Dit maakt de weg vrij voor grootschalige collectieve zuivering van restwater uit de Westlandse glastuinbouw. Hoogheemraad Ruud Egas en voorzitter Jacco Vooijs van Glastuinbouw Westland spreken van een uniek project, dat alleen gerealiseerd kon worden dankzij nauwe samenwerking tussen alle stakeholders.

Oplevering in 2022
Nu het sein op groen staat, kan en moet er stevig worden doorgepakt om de oplevering van de ozoninstallatie en persleiding in het najaar van 2022 mogelijk te maken. De noodzakelijke ontheffing van de verplichting om zuiveringscollectieven uiterlijk 1 januari 2021 operationeel te hebben, is dankzij de medewerking van gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en landelijke overheid in procedure. Op korte termijn moet er een zuiveringscoöperatie worden gevormd en dienen de zuiveringscollectieven en individuele tuinbouwbedrijven dun intentieverklaringen om te zetten in getekende contracten. Deze vormen het financiële fundament van een sluitende business case. Vervolgens kan Delfland overgaan tot aanbesteding van de werkzaamheden. In september moet dat zijn beslag krijgen.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws