Green Deal: Warmte uit water voor woningen

16-05-2019    14:07   |    Goedemorgen

Een groep van 40 organisaties gaat de mogelijkheden van aquathermie voor het verwarmen van woningen in kaart brengen. Ook Kas als Energiebron heeft zich aangesloten. Het tuinbouwinnovatieprogramma is een van de ondertekenaars van de Green Deal Aquathermie, die dinsdag 14 mei werd gesloten.

Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en gebouwen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. 

Kas als Energiebron
Kas als Energiebron, het actie- en innovatie programma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV,  eeft zich als partner aangesloten bij de Green Deal Aquathermie. Kas als Energiebron ziet aquathermie en met name het benutten van warmte uit oppervlaktewater als een van de opties voor glastuinbouwbedrijven om hun energievoorziening te verduurzamen. Zoals aangegeven in de studie Tuinbouw zonder fossiel energie van Wageningen University & Research en adviesbureau AAB lijkt de optie vooral geschikt voor solitaire bedrijven die in de buurt van oppervlaktewater zijn gehuisvest.

Green Deal Aquathermie
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.
De Green Deal is ondertekend door: Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology.

Bron: Kas als Energiebron


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Vlog: Verbeteringen NOW 29-05-2020    10:57
Partijen luiden noodklok over CO2 29-05-2020    10:53
Glastuinbouw Nederland zoekt nieuwe vloggers 29-05-2020    10:48
Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw 29-05-2020    10:45
Alert op trips in teelt komkommer hogedraad 29-05-2020    10:39
Video: Strenge hygiëne 29-05-2020    10:33
Instagram: All Climate kas 29-05-2020    10:28
Instagram: Kleurrijk 29-05-2020    10:25
Uitbreiding etiket BotaniGard WP 29-05-2020    10:25
Video: Nestje in de kas 29-05-2020    10:22
  Ga naar het nieuwsarchief