Glastuinbouw bezocht door Europarlementariër

06-12-2018    10:09   |    Goedemorgen

Europarlementariër Jan Huitema heeft deze week een werkbezoek gebracht aan de AWZI Harnaschpolder en een glastuinbouwbedrijf in Den Hoorn. Jan Huitema is hoofdonderhandelaar op het dossier over minimumeisen voor irrigatie met effluent.

Momenteel ligt in Brussel een wetsvoorstel op tafel om die minimumeisen vast te leggen in een verordening. Tijdens het werkbezoek kwam aan de orde wat de impact van het EU-wetsvoorstel voor Nederland kan zijn.

Het wetsvoorstel is met name opgesteld om minimumeisen vast te leggen ten behoeve van voedselveiligheid, omdat in Zuid-Europese landen nu al effluent van afvalwater- en rioolwaterzuiveringsinstallaties zonder of met beperkte aanvullende zuivering wordt gebruikt in de landbouw. Het wetsvoorstel van de EU is een verordening en heeft daarmee een directe werking. De zorg van LTO Glaskracht Nederland is dat de vergunningprocedure en bijbehorende voorwaarden een onnodige kostenverhoging betekenen voor hergebruik van effluent dat zodanig gezuiverd wordt dat de voedselveiligheid te allen tijde is gegarandeerd.

Delft Blue Water

In het project Delft Blue Water, uitgevoerd bij de AWZI Harnaschpolder, is enkele jaren geleden al aangetoond dat van effluent zeer zuiver gietwater voor de glastuinbouw is te maken zonder gevaar voor de volksgezondheid. Extra monitoring (die wel zinvol is bij gebruik van minder gezuiverd effluent) zorgt voor een onnodige verhoging van de kostprijs van het gietwater.

Ook voor de waterschappen kan de nieuwe wetgeving een grote impact hebben op hun plannen om in de toekomst meer stoffen terug te winnen en effluent her te gebruiken. De waterschappen waren bij het werkbezoek dan ook goed vertegenwoordigd. Het werkbezoek is georganiseerd door Unie van Waterschappen, GroentenFruit Huis en LTO Glaskracht Nederland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hallo(ween)!

Het is weer tijd voor pompoenen, niet in de laatste plaats vanwege Halloween. En dus pakken sommige mensen...