Geruchten over uitbraak ToBRFV

15-03-2019    08:42   |    Goedemorgen

GFActueel publiceerde gisteren dat diverse bronnen hebben laten weten dat een tomatenbedrijf in het Westland en een kweker in Middenmeer getroffen zijn door het gevreesde ToBRFV. Glastuinbouw Nederland laat weten dat het op dit moment om geruchten gaat en er nog geen officiële melding is gemaakt. Ook diverse bronnen binnen de tomatensector noemen het vooral geruchten zijn en zeggen dat nog niks bevestigd is.

Officieel zegt TuinbouwAlert nog geen meldingen ontvangen te hebben van het virus, maar GFActueel trommelde gisteren al flink op de paniektrommel. Op het bedrijf in Middenmeer zou het gaan om één afdeling waarvan de teeltwisseling in april zou plaatsvinden. Dat wordt nu vervroegd, naar alle waarschijnlijkheid. Transport naar het dc of het centrale verpakkingsstation gaat niet meer door, maar alles op het bedrijf wordt handelsklaar gemaakt en in eenmalige fust verpakt. Als het ToBRFV inderdaad is neergestreken in Nederland, is het volgens GFActueel het virus met hoogste risicoprofiel in dertig jaar in de tomatenteelt.

Paniekvoetbal
De woordvoerders van Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis laten ons heel duidelijk weten dat het op dit moment nog gaat om geruchten. Er zijn nog geen officiële geluiden, maar er heerst wel een hoop onrust in de sector. Mensen werkzaam in de tomatenteelt laten weten dat het op dit moment een beetje op paniekvoetbal lijkt. Het belangrijkste op dit moment is een duidelijk hygiëneprotocol volgen -iets wat de brancheverenigingen binnenkort specifiek voor ToBRFV gaan opstellen- en vooral duidelijke communicatie. Telers willen uiteraard zo snel mogelijk duidelijkheid.

Wat is het virus?
ToBRFV is een zeer stabiel virus en kan via mechanische transmissie makkelijk verspreid worden. Israëlisch onderzoek heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat hommels het virus kunnen meenemen en het via de hommelkast verder in de kas verspreiden. Het virus kan overleven buiten de plant op gladde oppervlakten van bijvoorbeeld gereedschappen. De bladeren van de plant worden aangetast en de vruchten kunnen misvormd raken en gele of bruine plekken krijgen. De tomaten zijn dan niet meer verkoopbaar. In Duitsland werd natriumhypocloriet en benzoëzuur gebruikt om het virus te bestrijden.

Kom In De Kas
Het virus is niet schadelijk voor mensen, maar niemand zit te wachten op ongefundeerde consumentenpaniek. Vandaar dat het belangrijk is om zo snel mogelijk de feiten op tafel te krijgen, goed te communiceren en een plan van aanpak op te stellen. Op 6 en 7 april zal Kom In De Kas plaatsvinden, waarbij tomatentelers uiteraard niet zitten te wachten op vele toeschouwers die al in allerlei kassen zijn geweest. Ook daar zal een goed (communicatie)plan voor moeten worden opgesteld.

Reageren op dit bericht? Mail naar redactie@spam-protecttuinbouwcommunicatie.nl. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Ctgb: twee middelen toegelaten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeelde onlangs drie gewasbeschermingsmiddelen op basis van een...