Gebruikspieken voorkomen in de teelt van paprika

03-03-2021    10:59   |    Kas als Energiebron

In de zoektocht naar reductie van het energiegebruik om de Nederlandse glastuinbouw in de toekomst fossielvrij te kunnen laten produceren, is de 2SaveEnergy kas al behulpzaam gebleken. Daarbij bleek het mogelijk een grote besparing ten opzichte van de praktijk te behalen zonder dat dit negatieve effecten op de productie had.

Afgelopen jaren zijn er diverse gewassen geteeld in de 2SaveEnergykas. Onlangs verscheen het eindrapport van het onderzoek ‘Pieken zonder pieken en voor de piek uit’ naar het voorkomen van gebruikspieken in de teelt van paprika.

Om het gebruik verder te reduceren is de isolatie van de kas verhoogd met een dubbel gealuminiseerd scherm en is door de toepassing van een warmtepomp bij het ontvochtigen ook latent warmteverlies verminderd.

Het kasklimaat is op een energiezuinige manier geregeld en is gestuurd op de verhouding tussen lichtsom en etmaaltemperatuur. Belangrijk onderdeel in dit project is het sturen op een dagelijks maximaal energiegebruik om piekgebruiken te voorkomen. De maatregelen hebben het warmtegebruik verminderd. Daarbij is de productie van paprika lager dan verwacht maar hier is geen eenduidige oorzaak en verklaring voor te geven. De productkwaliteit viel niet mee, maar dat was dat teeltseizoen ook op de praktijkbedrijven het geval.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws