Gebiedsgerichte aanpak water in Bleiswijk

24-01-2019    10:18   |    Goedemorgen

Ondernemers uit het glastuinbouwgebied Bleiswijk kwamen dinsdagavond op uitnodiging van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen met de gemeente Lansingerland en Glastuinbouw Nederland om een gezamenlijke aanpak voor betere waterkwaliteit te bespreken.

Het hele glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk is aangesloten op de riolering. Toch blijkt uit metingen dat er nog steeds vervuilende stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden gevonden. Dit geldt voor meststoffen, maar in het bijzonder voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarom wil het hoogheemraadschap gezamenlijk op zoek naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. 

Aanpak
De gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren door het terugdringen van (onbekende) lozingen die te veel voedingsstoffen (mest) en eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het slootwater. Middelen kunnen in de toekomst verboden worden als deze gevonden blijven worden in het water.

Gesloten
Hoogheemraad Agnes van Zoelen: 'Vanwege deze flinke opgave willen wij, als overheden, de ondernemers faciliteren en ondersteunen waar mogelijk.' Belangrijk daarbij is dat de waterkringloop bij de bedrijven wordt gesloten. In dat geval zijn er helemaal geen lozingen meer. Zo wordt het beperken van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk voorkomen zodat de glastuinbouwondernemers constant goede producten kan blijven leveren.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hallo(ween)!

Het is weer tijd voor pompoenen, niet in de laatste plaats vanwege Halloween. En dus pakken sommige mensen...