'Laat je niet verrassen door Tuta absoluta'

26-08-2020    10:24   |    Goedemorgen

De insectendruk is dit teeltseizoen gemiddeld bij de meeste tomatentelers wat lager dan vorig jaar. Er zijn vorig teeltseizoen veel insecticiden ingezet om witte vlieg, tomatengalmijt en Nesidiocoris te bestrijden en als gevolg daarvan is men dit seizoen in veel gevallen relatief schoon gestart. Echter, de Tuta absoluta moet niet uit het oog worden verloren, waarschuwt HortiPro.

"Isonet T is dé basis voor een goede beheersing van dit plaaginsect. Isonet T bevat het vrouwelijke sexferomoon van de Tuta absoluta en dat feromoon wordt in de juiste hoeveelheden, mooi geleidelijk afgegeven aan de omgeving. De mannelijke motten worden hierdoor dermate verward dat zij niet of nauwelijks in staat zijn de vrouwelijke motten te vinden. Als gevolg hiervan vinden er beduidend minder
paringen plaats en dit geeft fors minder mineermotlarven", aldus HortiPro.

De inzet van Isonet T moet niet worden beschouwd als een zelfstandige strategie, maar is een essentieel onderdeel van een complete bestrijdingsstrategie met o.a. een goede hygiëne, een grondige check van de nieuwe aangeleverde planten, natuurlijke vijanden, selectieve insecticiden en vangplaten, geeft de specialist in biologische bescherming aan. "Het is zaak de Isonet T dispensers tijdig, liefst voor aanvang van de teelt, in de kas te plaatsen. Gebruik 100 dispensers per 1.000m² teeltoppervlakte. Hang de dispensers op 1,50 meter boven de teeltvloer op een schaduwrijke, niet te warme, plek. Hierdoor wordt er een werkingsduur verkregen tot 120 dagen in het najaar en de winter."

"Blijf monitoren door goed het gewas in de gaten te houden. Vallen met feromonen werken bij de inzet van Isonet T niet of minder, omdat er een overdaad aan feromonen in de lucht aanwezig is. Hierdoor worden de motten dus niet naar de vallen gelokt. Het is echter wel van belang enkele deltavallen met feromonen in de kas te plaatsen. Hiermee kunnen we vaststellen of de feromonen in de Isonet T op zijn of niet. Als we namelijk opnieuw motten in de deltavallen vangen moeten de Isonet T dispensers vervangen worden."

Isonet T heeft geen nadelige effecten op nuttige insecten, geeft geen residu, heeft geen wachttijden en is toegestaan in de biologische landbouw. "Isonet T heeft in de voorgaande jaren bewezen van grote meerwaarde te zijn als het gaat om de Tuta absoluta beheersing. Maak hier (tijdig) gebruik van en laat je niet verrassen."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws