‘Een warmtenet is no regret’

16-04-2019    08:53   |    Goedemorgen

Glastuinbouw Nederland is momenteel betrokken bij meerdere verkenningen voor het gebruik van een warmtenet. Via zo’n netwerk kan lokale warmte uit geothermie of restwarmte uit de industrie worden getransporteerd.

De verkenning van het Warmtesysteem Westland is inmiddels met een positieve uitkomst afgerond. Nico van Ruiten is energiecoördinator voor de Greenport West-Holland en legt uit wat de vervolgstappen zijn. ‘Ten eerste gaan de Westlandse ondernemers samen met Energie Transitie Partners (HVC en Capturam) volop door met de ontwikkeling van verschillende geothermieprojecten. Die kunnen in het warmtenet aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast wordt intensief gekeken naar de transportleiding voor restwarmte vanuit Rotterdam, de “leiding door het midden”. De wens is om een aftakking van 100 Megawatt te maken naar het Westland. De glastuinbouw en ETP werken daarbij samen met de Gasunie en het Havenbedrijf.’

Lokale warmte
Waar het Warmtesysteem Westland zich in eerste instantie richt op energievoorziening van de glastuinbouw, is er in Oostland een gecombineerde verkenning. ‘Daar wordt de bebouwde omgeving nadrukkelijk betrokken een mogelijk warmtenet’, geeft Van Ruiten aan. In het gebied zijn naast de vier bestaande warmtecoöperaties nog twee nieuwe opgericht die deelnemen aan de verkenning. ‘In mei verwachten we de resultaten. We gaan uit van het maximale gebruik van lokale duurzame warmte, maar er blijft ook een duidelijke vraag naar restwarmte vanuit de Rotterdamse haven.’

Bebouwde omgeving
Een derde verkenning loopt op Voorne-Putten, in het gebied Tinte/Vierpolders. Ook hier is geothermie verbonden met woningbouw. ‘Het warmtenet lijkt er kansrijk. De gemeente slaat met twee geothermieprojecten de handen ineen voor het vervolg. De tweede warmteput moet overigens nog aangeboord worden. Het zou mooi zijn als in die plannen rekening kan worden gehouden met levering aan de bebouwde omgeving.’
Tot slot is er een verkenning naar een warmtenet in Pijnacker-West. Die resultaten worden binnenkort gepresenteerd aan de leden en deelnemers. 

Altijd doen
Van Ruiten adviseert telers om zeker aan te sluiten bij een warmtenet. ‘Ik zeg altijd: een warmtenet is no regret. Altijd doen’, is zijn stellige overtuiging. ‘Het uitsluitend gebruiken van fossiele energie is namelijk steeds meer een risico. Denk aan beperkingen op het Gronings gas of een hogere energiebelasting’, schetst Van Ruiten. ‘Ten tweede is het goed om een energiemix te hebben, met het warmtenet als onderdeel. Tot slot kan het voor toekomstgerichte bedrijven noodzakelijk zijn om volledig fossielvrij te kunnen produceren.' 

Invloed houden
Er zijn wel belangrijke randvoorwaarden bij de realisatie van warmtenetten. ‘Ondernemers moeten proberen invloed te houden op het warmtenet. Je blijft er in de toekomst van afhankelijk en zo’n project komt maar één keer langs. Daarom is het bij aanvang goed om te bekijken wie het net gaat beheren, wie de energie gaat verkopen, enzovoorts.’ Van Ruiten noemt verder de flexibele energiemix op het bedrijf een belangrijke voorwaarde: ‘Het warmtenet is geschikt voor de invulling van de basislast en middenlast. Voor de pieklast zul je voorlopig nog een WKK, ketel of warmtepomp nodig hebben. En vergeet tenslotte de CO2-voorziening niet. Wanneer je volledig gasloos teelt, heb je niet automatisch CO2 in de kas. Onderzoek dus waar je voor betaalbare prijzen een goede levering kunt krijgen. Dat moet op orde zijn.’  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Lagere boete voor Bayer

De boete die het Duitse chemieconcern Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van het veelvuldig gebruik van het...

Update Spoorboekje Banenafspraak

32% van de leden van Glastuinbouw Nederland heeft aangegeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. 24% geeft aan...