'Een proces waar je écht energie van krijgt'

14-11-2019    10:58   |    Onderneming2026.nl

De primaire glastuinbouw is van cruciaal belang voor het functioneren van de Greenport, zo is de overtuiging van de gemeente Westland. Om die reden hecht de gemeente veel waarde aan herstructurering en is zij één van de betrokken partijen in het Broekpolder-proces. De bottom-up-aanpak vergt wel een andere rol van de gemeente dan tot nu toe gebruikelijk was.

 “Wij faciliteren en bieden instrumenten om de uitvoering vorm te geven. Maar bovenal functioneren we nu als partner; we zitten niet meer aan de andere kant van de tafel.”

Dominique van der Hoeven windt er geen doekjes om: de Broekpolder is enorm belangrijk voor de toekomst van het Westland. Sterker nog: deze speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig maken van de productietuinbouw binnen de Greenport West-Holland. “Als gemeente realiseren we ons dat het Westland als tuinbouwcluster niet compleet en uniek is zonder primaire glastuinbouw”, onderstreept de beleidsmedewerker Glastuinbouw van de gemeente Westland. “Dit is een essentiële pijler onder de Greenport; zonder productietuinbouw kunnen bijvoorbeeld toeleveranciers en kennis- en onderzoeksinstellingen niet functioneren. Herstructurering van glasopstanden is daarom één van de belangrijkste prioriteiten in het huidige coalitieakkoord.” Moderne glasopstanden en ruime kavels zijn volgens Van der Hoeven ook nodig om mee te kunnen in de globalisering van de tuinbouw en om te blijven innoveren. “Dit realiseren, vergt binnen het Westland nogal een uitdaging, vanwege de grote diversiteit aan teelten, omvang en leeftijd van bedrijven. Ook hebben we geen schuifruimte; er is geen nieuw uitgeefbaar terrein.”

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws