Droogte houdt aan, nog geen problemen tuinbouw

29-05-2020    10:45   |    Glastuinbouw Nederland

Door de vroege droogte dit jaar is het neerslagtekort momenteel groter dan in het recordjaar 1976. De aanvoer door de grote rivieren is nu nog voldoende om in de meeste gebieden het oppervlaktewater op peil te houden. Alleen op de hoge zandgronden in het oosten van het land zijn inmiddels beregeningsverboden ingesteld, omdat het oppervlaktewater daar niet aangevuld kan worden vanuit de grote rivieren.

Ook de komende dagen blijft het nog droog, waardoor het neerslagtekort verder oploopt (zie droogtemonitor in de bijlage). Door het droge jaar 2018 hebben veel glastuinbouwbedrijven extra maatregelen genomen om langere droge perioden te kunnen overbruggen. In veel gevallen betekent dat omgekeerde osmose op grondwater. In diverse regio’s werkt Glastuinbouw Nederland aan het behoud van omgekeerde osmose voor de langere termijn en/of de realisatie van grootschalige alternatieve voorzieningen voor goed gietwater.

Zelfvoorzienendheid
Door de zelfvoorzienendheid verwachten we voor de glastuinbouw op korte termijn geen problemen door de droogte. Telers die desondanks problemen ondervinden om aan goed gietwater te komen, kunnen dat melden via water@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. De beleidsspecialisten Water kunnen dan bekijken welke inzet mogelijk is om de situatie te verbeteren.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws