DOOR naar 170 ha duurzaam verwarmd

10-01-2018    10:55   |    Ellis Langen

Afzetorganisatie DOOR verwacht dit jaar dat zeker 170 hectare vruchtgroenten van het totale areaal van 520 hectare verwarmd wordt via alternatieve energiebronnen. De groei zit hem vooral in meer gebruik van aardwarmte en restwarmte. Het ziet er daarnaast ook naar uit dat 2 DOOR-leden medio dit jaar over gaan op houtstook.

In april vorig jaar maakte 5 glastuinbouwbedrijven van DOOR, goed voor 57 hectare glas gebruik van aardwarmte. Inmiddels wordt zo’n honderd hectare van de leden op een duurzame manier verwarmd. “Dat is dan met aardwarmte of met behulp van restwarmte”, vertelt Corien Zuijdwegt, van Coöperatie zaken van Door.

Het afgelopen jaar heeft DOOR haar leden veelvuldig voorgelicht over de voordelen van alternatieve energiebronnen. “We hebben uitgelegd wat het belang er van is en leden vooral gevraagd bij ontwikkelingen hierin aan te haken. Bijvoorbeeld adviseren we leden die willen gaan nieuw bouwen dat in een gebied te doen waar er al voorzieningen zijn voor alternatieve energie of er concrete plannen zijn. In 2017 hebben we ons als coöperatie met name gefocust op het spreken van deskundigen omtrent duurzame energie en hebben we hiervoor draagvlak gecreëerd bij onze leden-telers.” 

Toe naar 35 procent
De coöperatie ziet dat haar focus op duurzame energie zijn vruchten afwerpt; er komt dit jaar veel areaal vruchtgroenteteelt bij waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Zuijdwegt: “Dat kan zo oplopen naar 35 procent duurzame energie van ons totale areaal vruchtgroenten. Momenteel zitten we op zo’n 20 procent.”

De komende jaren zal een flinke stap worden gemaakt in alternatieve energiebronnen, zoals als aardwarmte. Zo zijn er een aantal leden van DOOR die participeren in de Triasboring, zoals Rimato, Sweetpoint, Schenkeveld en Leerdam & van Marrewijk. In Middenmeer wordt het aardwarmteproject in Agriport A7 uitgebreid waardoor Sweetpoint en Barendse nog meer aardwarmte kunnen gebruiken. En dan is er nog de aardwarmteboring in de Wieringermeer bij Andijk. De proefboring wordt gedaan door ECA B.V. Daarin participeren 10 telers uit Andijk, waaronder VD Holland en Jansen Paprika. Dekker Glascultures is geen aandeelhouder maar wil wel worden aangesloten op deze aardwarmtebron. Er worden 2 doubletten geboord tot 2,2 kilometer diepte. "De eerste buis is bijna klaar en komende weken zal een well-test gedaan worden. Dan weten ze hoeveel m3 water omhoog gepompt kan worden en welke temperatuur het water heeft."

2 leden ver met houtstook
Ook loopt er nog een initiatief voor aardwarmte op de Groeneweg in ’s Gravenzande. Verder vertelt Zuijdwegt dat er twee leden vergevorderd zijn met een houtstookinstallatie die totaal zo’n 15 hectare vruchtgroenteareaal moet gaan verwarmen. “Dit is echter een lang traject, maar de telers hopen medio 2018 de houtstookinstallaties te hebben draaien.” Via restwarmte wordt zo’n 35 hectare areaal van DOOR-leden voorzien van warmte.

DOOR heeft 45 leden en voert de merken Paprico, SweetPoint, Green Diamonds, Purple Pride en Prominent.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hints hints hints

Volop nieuwe ontwikkelingen bij TuinbouwCommunicatie. In deze foto zie je sowieso twee hints voor wat je de komende tijd van ons kunt...