Digitaal loket kringlooplandbouw

24-01-2019    11:01   |    Goedemorgen

Minister Schouten heeft een digitaal loket geopend 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Telers, boeren, vissers en andere ondernemers en andere partijen kunnen hier hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden.

Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een Visie Kringlooplandbouw, dat voor de zomer gereed moet zijn. Minister Schouten: ‘Om concrete afspraken te kunnen maken hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.’
Voor de uitvoering van de toekomstvisie landbouw zal minister Schouten de regie nemen. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Hallo(ween)!

Het is weer tijd voor pompoenen, niet in de laatste plaats vanwege Halloween. En dus pakken sommige mensen...