Studenten helpen met circulaire toekomst

02-02-2021    09:57   |    Goedemorgen

Studenten van De Haagse Hogeschool starten in februari 2021 met een project met een belangrijke missie: een duurzame en circulaire toekomst realiseren. Het Kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool, de gemeente Waddinxveen en Greenport West-Holland delen deze missie, en besloten samen een opdracht te formuleren voor studenten.

Zij gaan de uitdaging aan via onderzoek en het creëren van innovatieve modellen, toekomstbeelden en pilots aan te tonen hoe zij toekomstige circulaire ecosystemen voor plastics, tuinbouw en voedsel voor ogen zien. Voor ondernemers in de tuinbouw biedt dit een unieke mogelijkheid om vorm te geven aan duurzame innovatie en voorbereid te zijn op de toekomst.

Een circulaire economie draait op duurzame energie en herbruikbare grondstoffen en materialen. Dat is het systeem waar we naartoe willen groeien als maatschappij. In de tuinbouw zijn echter nog veel reststromen die overblijven na het productieproces. Die staan in dit project centraal. Dit is een breed scala aan stromen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de verschillende teelten. Naast niet-eetbare stromen zoals plastic, touw en substraten, bestaan reststromen ook uit groene grondstoffen zoals plantenresten. Tot slot is sprake van reststromen die in de basis eetbaar zijn, zoals groenten en fruit dat beschadigd is bij de oogst of verwerking. Met de inzet van studenten hopen de drie partners tot meer inzicht in de reststromen uit het tuinbouwcluster te komen: welke stromen kunnen we voorkomen (verspilling) en op welke manier kunnen we onvermijdelijke stromen zo hoogwaardig mogelijk benutten. “Een mooi project waarin tuinbouw en onderwijs de krachten bundelen. Samen stappen zetten voor een betere toekomst”, aldus wethouder Leferink van Waddinxveen.

Dit biedt kansen voor tuinders bij het realiseren van een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering om zich daarmee voor te kunnen bereiden op de toekomst. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is immers het bekende gezegde, wat vooraf zou moeten gaan aan verwaarding van reststromen. Het project en de deelnemende studenten geven een boost aan deze waardevolle regionale samenwerking. Er is kennis en kunde beschikbaar om gezamenlijk te leren over de mogelijkheden voor een meer gebiedsgerichte aanpak voor de lokale uitdagingen.

Meer dan stip aan horizon
Het project past goed bij de doelstellingen van de twee andere partners: de gemeente Waddinxveen en Greenport West-Holland. Voor een toekomstbestendige (glas)tuinbouw is innovatie onmisbaar. In het programma Circulaire Metropool van de Greenport zijn ook andere projecten opgezet die samenwerken aan het behalen van een belangrijke ambitie: Feeding and Greening the Megacities. De resultaten van het project kunnen Waddinxveen waardevolle inzichten geven voor het verder vormgeven van de gemeentelijke visie en inzet op duurzaamheid en een circulaire economie. “Minder weggooien en meer hergebruiken, dat vind ik belangrijk. Daarvoor moeten we goed samenwerken”, besluit collega-wethouder Kortleven.

De studenten gaan de komende maanden aan de slag en presenteren voor augustus hun resultaten. We nodigen tuinders van harte uit zich aan te melden bij De Haagse Hogeschool. Juist in deze tijd die veel uitdagingen met zich meebrengt, gaan de studenten aan de slag met de circulaire opgaven van morgen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Winactie!

Prominent stelt je op Instagram graag voor aan voedingsdeskundige Manon. Ze is gek op tomaten. En alles wat...