Ctgb: 'geen gezondheidsrisico’s omwonenden'

11-04-2019    17:07   |    Goedemorgen

Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico’s. De veilige grenswaarden worden niet overschreden. Die conclusietrekt het Ctgb naar aanleiding van het recent gepubliceerde Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonendenen het bodemonderzoek in Westerveld.

Naar aanleiding van beide onderzoeken maakte het Ctgb een advies voor de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overall conclusie is dat beide onderzoeken naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden van landbouwgebieden laten zien dat onder realistische gebruiksomstandigheden de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Er is voor het Ctgb dan ook geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen. 

Open gesprek Ctgb met Zembla
Ter voorbereiding op de Zembla-uitzending over het Onderzoek bestrijdingsmiddelen Omwonenden en bodemonderzoek in Westerveld, had het Ctgb een informerend achtergrondgesprek met de redactie van het programma. In dit gesprek en bij de beantwoording van de aanvullende vragen, is uitgelegd dat het beoordelingssysteem voldoende robuust is. Ook risico’s voor zwangere vrouwen, kleine kinderen en bijvoorbeeld neurotoxiciteit, worden in het Europese beoordelingsmodelmeegenomen. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws