'Creëer ruimte voor glastuinbouw Westland'

25-01-2016    11:43

Tot en met 2018 moete er voor glastuinbouwbedrijven in het Westland die zich willen ontwikkelen circa 200 hectare aan nieuwe glaskavels worden gecreëerd door herstructurering.

Dat stelt de werkgroep modernisering glastuinbouw Westland onder voorzitterschap van Arnold Hordijk, oud-directeur van FloraHolland. Om Westland een vitaal productiegebied te laten blijven is inzet nodig op verschillende vlakken, aldus de werkgroep. Er wordt voorgesteld om voor elk van de 17 glastuinbouwgebieden die het Westland kent samen met ondernemers een ontwikkelplan te maken waarin op basis van ruimtelijke, infrastructurele en economische uitgangspunten een concreet beeld bestaat van kansen en knelpunten.

De werkgroep vindt dat de huidige bestemmingen gehandhaafd moeten blijven en dat er geen andere verdienmodellen toegestaan moeten worden op kavels die nu een glastuinbouwbestemming hebben. Er moet aandacht komen voor woningen die in de weg liggen. Dat aantal moet omlaag. Woningen moeten worden verplaatst, waarna de bestemming kan worden gewijzigd. Ook de weginfrastructuur verdient verbetering en dat zelfde geldt voor de infrastructuur voor energie CO2 en glasvezel. De werkgroep adviseert de gemeente ook om het proces te starten om onteigening te kunnen inzetten als instrument bij herverkaveling van glastuinbouwgebied.

Verduurzamingsplan
Met betrekking tot energie adviseert de werkgroep om een verduurzamingsplan te maken. Er zou een optimale energie-uitwisseling mogelijk moeten worden tussen de verschillende gebieden in de gemeente. Aardwarmteprojecten moeten worden gestimuleerd en zodanig benut dat er zoveel mogelijk bedrijven van profiteren. Een onderzoek moet duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn om netwerken per regio in het Westland aaneen te rijgen tot een totaal energieweb. De werkgroep acht het raadzaam te zoeken naar nieuwe financieringsconstructies of participaties van deelplannen. Gedacht kan worden aan financieringsvormen voor tuinbouwbedrijven waarbij de bedrijfsvoering separaat van het onroerend goed wordt gefinancierd. Ook voor aardwarmteprojecten is een financieringsplan wenselijk.

De werkgroep vindt dat de gemeente Westland het initiatief moet nemen voor het opzetten van een masterplan, een projectorganisatie en de inzet van gebiedsbemiddelaar. Een coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en het bedrijfsleven vormt daarbij de opdrachtgeversgroep. De gemeente, LTO Glaskracht en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven onderzoeken samen met Rabobank Westland het aspect financiering. De coördinatiegroep neemt ook het initiatief om het Westland te ontwikkelen tot het commerciële en marketingcentrum van de glastuinbouw.

Klik hier voor het volledige rapport Moderne glastuinbouw Westland


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Limburg Agrofood viert verjaardag

LimburgAgrofood – het programma dat in februari 2018 is gestart om de sector agrofood in Limburg te helpen groeien en innoveren – is 1 jaar...