Coronavirus vereist tijdig informeren over gevolgen

28-02-2020    10:46   |    Glastuinbouw Nederland

Het coronavirus (COVID-19) grijpt snel om zich heen. In steeds meer landen in Europa worden nieuwe gevallen bekend. In het buitenland nemen overheden strenge maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu het virus ook in Nederland is aangetroffen, zijn consequenties voor de productie of andere functies binnen het bedrijf niet uit te sluiten.

Om indien nodig tijdig iets voor ondernemers te kunnen betekenen, bijvoorbeeld in het kader van het aanvragen van werktijdverkortingen, is het verzoek van Glastuinbouw Nederland aan haar leden om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en situaties te melden mocht daar sprake van zijn. Eventuele acties worden gecoördineerd in samenspraak met de andere sectoren binnen de land- en tuinbouw.

Minder werk
Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, kunnen onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Er moet sprake zijn van een direct verband tussen de werkvermindering en de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Bedrijven komen in aanmerking als ze minimaal 2, tot maximaal 24 weken 20% minder werk in de gehele onderneming hebben. Werkgevers krijgen bij toekenning van de vergunning voor de niet-gewerkte uren van werknemers een tijdelijke uitkering van het UWV.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws