Brede alliantie voor betere gezondheid

01-12-2021    09:45   |    Goedemorgen

Vorige week werd bekend dat na vijf succesvolle jaren op 1 januari a.s. het doek valt voor het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). GroentenFruit Huis laat weten wat hiervan de oorzaak is: gebrek aan financiering. Begin dit jaar verviel de financiering vanuit het ministerie van LNV. GroentenFruit Huis heeft de financiering tot het einde van dit jaar kunnen voortzetten, in de hoop dat de overheid ook weer zou aansluiten. Dit is helaas (nog) niet gebeurd. Alle informatie, opgedane kennis en de websites worden nu overgedragen aan GroentenFruit Huis.

Het NAGF is destijds ontstaan vanuit de gezamenlijke wens van de groente- en fruitsector, het ministerie van EZ (bij afwezigheid van een ministerie van LNV) en diverse gezondheidsorganisaties. Dit gezamenlijke initiatief had als belangrijkste doel om een gedragsverandering te bewerkstelligen bij de consument die zou leiden tot meer consumptie van groenten en fruit.

"Vijf jaar lang was GroentenFruit Huis actief partner van het NAGF. Zowel financieel als inhoudelijk hebben we dit samenwerkingsverband volop gesteund", zegt Janine Luten, algemeen directeur GroentenFruit Huis. Leden van GroentenFruit Huis hebben volop bijgedragen aan de activiteiten van het NAGF naast de huisvesting en financiële en administratieve dienstverlening. "GroentenFruit Huis heeft gezondheid als speerpunt opgenomen in haar toekomstvisie. Maar alleen kunnen we niet de broodnodige transitie realiseren, daarom roepen we de partners die NAGF tot een succes hebben gemaakt op, om dit wederom gezamenlijk op te pakken en zo alsnog NAGF 2.0 te kunnen realiseren."

Oproep
Janine Luten: "Nu de roep vanuit de samenleving luider wordt naar preventieve maatregelen, zien we hier ook een rol weggelegd voor het toekomstige kabinet om hier concreet invulling aan te geven. GroentenFruit Huis pleit hierbij voor een interdepartementale aanpak. Deze oproep hebben wij, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart, ook gedeeld met de politieke partijen die momenteel met elkaar in gesprek zijn over de formatie van een nieuwe regering."

Het NAGF heeft aangetoond dat publiek private samenwerking loont. Recent heeft een aantal leden van GroentenFruit Huis aangegeven dat zij nog altijd bereid zijn om te participeren in deze vorm van samenwerking. "Alleen met een brede alliantie gericht op een betere gezondheid, kunnen we impact maken voor een gezonde samenleving", aldus Janine Luten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Blog: Brede Welvaart?

Een weblog van Jolanda Heistek. Zij is programmamanager bij Greenport West-Holland. Jolanda schrijft deze...