Is tuinbouwtoelevering overbodig geworden?

02-10-2018    10:45   |    Goedemorgen

Binnen 5 jaar hebben twee grote tuinbouwtoeleveranciers het speelveld verlaten. ArendSosef werd op 12 februari 2014 failliet verklaard en gisteren heeft HortiCoop vrijwillig besloten haar groothandelsactiviteiten af te stoten. Op het eerste oog een vreemde beslissing, maar wellicht zit er meer visie en realiteitszin achter dan op het eerste gezicht lijkt.

De toeleverancier heeft altijd een zeer duidelijke rol gehad binnen de tuinbouwsector. Er was duidelijk behoefte aan de toeleverancier toen de tuinbouw nog uit zeer veel relatief kleine telers bestond, die moeite hadden om wegwijs te worden in het grote aanbod aan fabrikanten. Die situatie is anno 2018 drastisch veranderd. Door schaalvergroting en herstructurering neemt het aantal telers jaarlijks af, terwijl er in fabrikantenland ook een consolidatieslag heeft plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen dragen er toe bij dat de tuinbouwtoeleverancier een steeds beperktere logistieke functie heeft gekregen. 

Daarnaast was de toeleverancier altijd een belangrijke adviseur op het gebied van bemesting en gewasbescherming. Ook die rol komt meer en meer in het geding. Telers zijn groter geworden en hebben vaak teeltspecialisten in huis genomen. Of ze kiezen voor zelfstandige adviseurs als Delphy. Deze specialistische kennis lijkt de voorkeur te genieten boven de meer generalistische kennis van de toeleveranciers. 

De verkoop van de groothandelsfunctie van Horticoop is, na het failliet van ArendSosef, een groot signaal binnen de tuinbouwsector. Het is een ijkpunt van meerdere trends binnen de tuinbouw. Maar welke richting gaan die trends op de lange termijn op en op welke strategische manier kunnen telers en toeleveranciers daar op inspelen? Wij zijn zeer benieuwd hoe telers en andere tuinbouwtoeleveranciers deze ontwikkelingen zien.

Welke blijvende toegevoegde waarde kunnen toeleveranciers in de toekomst toevoegen aan de keten? Ligt dat op het gebied van kennis, digitalisering of wellicht achterwaartse integratie? We zijn erg benieuwd naar jouw input op dit vlak. Uiteraard gaan we het de komende tijd ook vragen aan de tuinbouwleveranciers, en de telers, maar je kunt hieronder alvast een voorschot nemen in de reacties of ons een mail sturen via redactie@spam-protecttuinbouwcommunicatie.nl.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws